Pasażer

Legitymacje studenckie i doktoranckie ważne do 29 listopada

Legitymacje studenckie i doktoranckie z hologramem lub pieczątką ważną do końca marca 2020 r. honorowane będą w komunikacji publicznej do 29 listopada br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja  br.  (Dz. U. 2020 poz. 911), ograniczenie funkcjonowania uczelni i zawieszenie kształcenia doktorantów zostało wydłużone do 30 września 2020 r. W związku z tym legitymacje studenckie i doktoranckie oraz służbowe legitymacje nauczycieli zachowują ważność do 29 listopada 2020 r., bez konieczności ich prolongaty.

Wcześniej informowaliśmy:

Legitymacje studenckie i doktoranckie ważne w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będą 60 dni po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią.

Pasażer, który podczas kontroli biletów okaże legitymację studencką lub doktorancką bez ważnego hologramu, nie poniesie z tego tytułu konsekwencji – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

 

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została pierwotnie przedłużona do 31 maja 2020 r., bez konieczności dokonywania ich prolongaty. Nowe przepisy wydłużyły ten czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

Regulacje dotyczące ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich zostały wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniającej Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do kiedy można podróżować z legitymacją bez ważnego hologramu?

 

Dodaj komentarz