Pasażer

Masz pytanie związane z koleją? Spotkaj się z ekspertem UTK

Masz pytania lub wątpliwości związane z tematyką kolejową? Odpowiedzą na nie eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego. Z pracownikami spotkać się można w ramach „Piątków z UTK”. Te odbywać się będą 21 lutego, 6 marca i 20 marca.

Do dyspozycji są przedstawiciele Urzędu:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Piątki z UTK” organizowane są także w oddziałach terenowych – w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Spotkania ustalane są indywidualnie. Formularz kontaktowy i rezerwacyjny: formularz.