Przewozy towarowe

Mimo pandemii przewozy towarowe są w dobrej kondycji

Od maja 2020 r. w przewozach towarowych, w porównaniu miesiąc do miesiąca, utrzymuje się trend wzrostowy. W październiku przewieziono prawie 21 mln ton ładunków – to o prawie 6 proc. więcej, niż we wrześniu i 3 proc. mniej niż przed rokiem.

W październiku przewieziono koleją 20,8 mln ton ładunków. To o 1,1 mln ton (5,7proc.) więcej niż we wrześniu, ale o 0,6 mln ton mniej (3proc.) niż w październiku ubiegłego roku. Wykonana praca przewozowa osiągnęła poziom blisko 4,9 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 7,3 mln pociągokilometrów. Były to wzrosty w stosunku do wcześniejszego miesiąca odpowiednio o 4,6proc. (206 mln tonokilometrów) oraz 4,6proc. (0,3 mln pociągokilometrów). W porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku praca przewozowa spadła o 2,8proc. (134 mln tonokilometrów), zaś dla pracy eksploatacyjnej to spadek o 3proc. (z 0,2 mln pociągokilometrów).

Czytaj dalej >