Przewozy towarowe

Mimo pandemii przewozy towarowe są w dobrej kondycji

Od maja 2020 r. w przewozach towarowych, w porównaniu miesiąc do miesiąca, utrzymuje się trend wzrostowy. W październiku przewieziono prawie 21 mln ton ładunków – to o prawie 6 proc. więcej, niż we wrześniu i 3 proc. mniej niż przed rokiem.

W październiku przewieziono koleją 20,8 mln ton ładunków. To o 1,1 mln ton (5,7proc.) więcej niż we wrześniu, ale o 0,6 mln ton mniej (3proc.) niż w październiku ubiegłego roku. Wykonana praca przewozowa osiągnęła poziom blisko 4,9 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 7,3 mln pociągokilometrów. Były to wzrosty w stosunku do wcześniejszego miesiąca odpowiednio o 4,6proc. (206 mln tonokilometrów) oraz 4,6proc. (0,3 mln pociągokilometrów). W porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku praca przewozowa spadła o 2,8proc. (134 mln tonokilometrów), zaś dla pracy eksploatacyjnej to spadek o 3proc. (z 0,2 mln pociągokilometrów).

Średnia odległość przewozu wyniosła 235 km i spadła o 3 km w porównaniu z wrześniem 2020 r. W październiku 2019 r. średnia odległość przewozu była taka sama.

Od początku roku przewieziono 183 mln ton, co oznacza spadek o 8,1proc. w porównaniu do 2019 r. Wartość pracy przewozowej i eksploatacyjnej to 42,8 mld tonokilometrów oraz 63,4 mln pociągokilometrów. Spadki w przypadku tego samego okresu dla pracy przewozowej i eksploatacyjnej to odpowiednio o 9,3proc. oraz 8,4proc..