Analizy

Mniej poważnych wypadków na torach – ŽSR podsumowały pierwsze półrocze

W pierwszej połowie 2020 r. zmniejszyła się liczba poważnych wypadków na sieci Kolei Republiki Słowackiej (ŽSR). W ciągu 6 miesięcy na torach doszło do 141 zdarzeń, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, spadła m.in. liczba samobójstw.

Analizę zdarzeń na słowackich liniach kolejowych opublikowano w „Raporcie o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na sieci ŽSR za I półrocze 2020 r.”.

ŽSR odnotowało 39 wypadków poważnych (I półrocze 2019 – 43), 51 drobnych wypadków (I półrocze 2019 – 59) oraz 51 incydentów. Uszkodzenia sprzętu Kolei Republiki Słowackiej wyniosły 195 665 euro.

Czytaj dalej >