Analizy

Mniej poważnych wypadków na torach – ŽSR podsumowały pierwsze półrocze

W pierwszej połowie 2020 r. zmniejszyła się liczba poważnych wypadków na sieci Kolei Republiki Słowackiej (ŽSR). W ciągu 6 miesięcy na torach doszło do 141 zdarzeń, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, spadła m.in. liczba samobójstw.

Analizę zdarzeń na słowackich liniach kolejowych opublikowano w „Raporcie o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na sieci ŽSR za I półrocze 2020 r.”.

ŽSR odnotowało 39 wypadków poważnych (I półrocze 2019 – 43), 51 drobnych wypadków (I półrocze 2019 – 59) oraz 51 incydentów. Uszkodzenia sprzętu Kolei Republiki Słowackiej wyniosły 195 665 euro.

W pierwszej połowie 2020 r., z powodu poważnych wypadków, opóźnionych było 240 pociągów. Łączny czas opóźnienia wyniósł 9278 minut. W przypadku wypadków drobnych o 5677 minut wydłużył się czas jazdy 106 pociągów.

96 proc. poważnych zdarzeń spowodowanych było przez osoby trzecie, niezwiązane z pracą na kolei. W ok. 31 proc. wypadkach uczestniczyły pojazdy drogowe. Liczba wypadków na skrzyżowaniu torów z drogą było 20. W porównaniu z pierwszą połową roku 2019, to wzrost o 1 zdarzenie.

W sumie na przejazdach zginęło 5 osób, a 5 zostało ciężko rannych. Na podstawie przeprowadzonych dochodzeń we wszystkich przypadkach sprawcami byli piesi, rowerzyści lub kierowcy.

W porównaniu z rokiem poprzednim ŽSR zanotował również spadek liczby samobójstw. W monitorowanym okresie 2020 r. zarejestrowano 35 osób, które poniosły śmierć na torach, wśród zdarzeń było 26 samobójstw. W tym samym okresie 2019 roku Koleje Republiki Słowackiej zanotowały 30 samobójstw.