Inwestycje Raport z Polski

Na budynku Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu zawisła wiecha [ZDJĘCIA]

Symboliczne zawieszenie wiechy uroczyście zakończyło kolejny etap prac budowlanych Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu. Uroczystości odbyły się w piątek 4 września. Wiecha zawisła na budynku po prawie 8 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Obiekt wznoszony jest przy ul. Leśnej w Wągrowcu. Będzie jedną z kluczowych inwestycji dla funkcjonowania i obsługi taboru Kolei Wielkopolskich. Wykonawcą prac jest ALSTAL Grupa Budowlana.

W piątkowej uroczystości udział wzięli m.in.: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Włodzimierz Wilkanowicz– Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, Marek Nitkowski – Wiceprezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, Mikołaj Grzyb – Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich, Jakub Rutnicki – Poseł na Sejm RP. Nie zabrakło także przedstawicieli samorządowych władz regionalnych i lokalnych, Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, czy też branży kolejowej.

Umowa zawarta między ALSTAL Grupa Budowlana a Kolejami Wielkopolskimi zakłada realizację dwóch zadań:

Pierwsze z nich, dotyczy wykonania robót budowlanych zaplecza technicznego do obsługi pojazdów szynowych. W jego skład wchodzi, przede wszystkim, budowa dwóch, w pełni wyposażonych hal. Hala Główna o powierzchni zabudowy równej 2 783,00 m2 będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw, mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów. Hala Postojowa o powierzchni zabudowy 1 971,61 m2 służyć będzie odstawianiu pojazdów w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami.

Drugie z zadań zawartych w umowie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy rozjazdów i torów dojazdowych do zaplecza technicznego wraz z przebudową przejazdu kolejowego.

– Inwestycja obecnie jest na etapie zakończenia prac związanych ze stanem surowym, zrealizowano główne elementy konstrukcyjne obu hal wraz z najtrudniejszym elementem, jakim było wzmocnienie gruntu w rejonie cieku wodnego – Adam Malczewski, Kierownik Projektu ALSTAL Grupa Budowlana.

 

O inwestycji mówił także przedstawiciel ALSTAL Grupy Budowlanej.

– Cieszymy się, że w tak krótkim udało nam się zrealizować ponad 30% robót. Na koniec roku 2020 r. a więc 11 miesięcy po przejęciu placu budowy planujemy osiągnąć stopień zaawansowania wynoszący prawie 60%. Jest to bardzo dobry czasowo wynik w odparciu, że znaczna cześć wartości całej Inwestycji to wyposażenie technologiczne realizowane na samym końcu zadania inwestycyjnego – dodaje Marcin Klimkowski, dyrektor ds. produkcji, ALSTAL Grupa Budowlana.