Analizy

Wzrosła liczba wypadków w trakcie prowadzonych inwestycji kolejowych

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport z bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac inwestycyjnych na kolei. Ponad 75 proc. niebezpiecznych zdarzeń na kolei stanowią wypadki z udziałem strony trzeciej. W ramach samego systemu kolejowego widoczny był w 2019 r. wzrost liczby zdarzeń związanych z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi, których na polskich torach jest coraz więcej.

W roku 2019, przy wykonywaniu prac torowych, doszło do 52 zdarzeń. Śmierć poniosły 3 osoby. Analiza tych zdarzeń pozwala na podejmowanie odpowiednich środków zaradczych.

W 2019 r. nastąpił  wzrost o 126 proc. liczby zdarzeń podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i remontowych. W 2018 r. były 23 zdarzenia, w 2019 r. ich liczba wzrosła do 52. Łącznie w latach 2016–2018 wystąpiło 65 wypadków i incydentów tego typu.

Zdarzenia związane z inwestycjami najczęściej powiązane są z uszkodzeniem lub złym utrzymaniem budowli.  Obejmują również niewłaściwe wykonywanie robót. Statystycznie do zdarzeń przy inwestycjach najczęściej dochodzi w czerwcu i lipcu (odpowiednio 9 i 10 przypadków przez dwa kolejne lata). Najmniej zdarzeń odnotowano we wrześniu (po jednym w 2018 i 2019 r.).

PRZYCZYNY WYPADKÓW

  • Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca robót to najczęstsza z przyczyn zdarzeń. W 2018 r. było ich 18, rok później już 25.

Są to przeważnie starcia taboru kolejowego z obiektami wchodzącymi w skrajnię czynnego toru –  najczęściej pojazdami pracującymi na placu budowy, składowanymi materiałami lub innego rodzaju elementami. Do wypadków i incydentów związanych z nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsca robót kwalifikują się również przypadki kolizji z pojazdami drogowymi powstałe z uwagi na brak strzeżenia przejazdu kolejowo-drogowego przez uprawnionego pracownika wykonawcy.

  • Niezachowanie należytej ostrożności w trakcie wykonywania prac to kolejna istotna przyczyna wypadków.

Łącznie przez ostatnie dwa lata z tej przyczyny doszło do 8 zdarzeń (5 w 2019 r. i 3 w 2018 r.). Były to najczęściej potrącenia pracowników przez pociągi poruszające się po torze czynnym w sąsiedztwie placu budowy.

  • Błędy dyżurnych ruchu

Przyczyną 6 zdarzeń w 2019 r. były błędy dyżurnych ruchu podczas prowadzenia ruchu pociągów po torze czynnym. Często w czasie prowadzenia prac, prawidłowość ułożenia drogi przebiegu nie jest weryfikowana przez urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które są odłączone z uwagi na trwającą inwestycję. Do 5 zdarzeń doszło również na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac. W 2019 r. m.in. kierowcy na przejeździe kolejowym kategorii B z wyłączonym systemem sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na czas trwania robót w jednym z torów. Wypadek ten był badane przez PKBWK, która stwierdziła szereg nieprawidłowości związanych m.in. z brakiem zabezpieczenia przejazdu pociągu przez uprawnionego pracownika.

Czytaj dalej >