Wywiady

NCBR przyczynia się do innowacji

RK: Jakie są najważniejsze programy  skierowane do sektora transportowego,  przede wszystkim kolejowego?

PP: Wśród programów skierowanych  dla sektora transportowego należy  wymienić program sektorowy INNOMOTO  oraz program sektorowy  INNOTABOR. W ramach I konkursów  w obu tych programach do Centrum  wpłynęło 100 wniosków na łączną  kwotę wnioskowanego dofinansowania  ponad 570 mln zł. Budżet Centrum  w obu konkursach wyniósł blisko 450  mln zł. Powyższe dowodzi, iż firmy  z branży transportowej poszukują  środków na zwiększenie innowacyjności  oferowanych przez siebie  produktów lub usług. Należy wspomnieć,  iż kolejne konkursy w ramach  programu INNOTABOR i INNOMOTO  planowane są na rok 2018. W chwili  obecnej trwa kontraktacja środków  dla 13 projektów INNOTABOR oraz  ocena merytoryczna wniosków złożonych  w programie INNOMOTO.  W III kwartale br. Centrum wraz  z PKP PLK SA planuje uruchomienie  konkursu w ramach Wspólnego  Przedsięwzięcia. Budżet programu  wynosi 50 mln zł, a o dofinansowanie  projektów związanych z infrastrukturą  kolejową będą mogły ubiegać się  konsorcja naukowo-przemysłowe.  W ofercie Centrum znajduje  się wiele programów o charakterze  horyzontalnym, finansowanych w ramach  POIR. Należy tu wymienić  m.in. program Szybka Ścieżka  oraz Projekty Aplikacyjne.  Tylko w tych mechanizmach  w roku 2017 Centrum  będzie dysponowało  budżetem na poziomie  ponad 3,5 mld zł.  Są to środki, o które  mogą ubiegać się  firmy reprezentujące  także transport  kolejowy. Na uwagę zasługują także  Regionalne Agendy Naukowo Badawcze  (RANB), program wdrażany  w ramach POIR. W ramach RANB  w roku 2017 możliwe jest aplikowanie  o środki w kwocie 340 mln zł w ramach  zagadnień związanych z rozwojem  zrównoważonego transportu.