Inwestycje Wywiady

Powraca moda na kolej

Raport Kolejowy zapytał Włodzimierza Wilkanowicza Prezesa Kolei Wielkopolskich, o park taborowy spółki, rozbudowę zaplecza i plany na przyszłość.

Raport Kolejowy: Niedawno Koleje  Wielkopolskie obchodziły pięciolecie  istnienia. Panie Prezesie, proszę nam  w kilku słowach powiedzieć, jakie wydarzenia  z tych pięciu lat były według  Pana najważniejsze?

Włodzimierz Wilkanowicz: Przez  te pięć lat działalności przewozowej  udało nam się wykreować wizerunek  przewoźnika, który potrafi zadbać  o bezpieczeństwo, komfort oraz czas  pasażera. Potwierdzają to certyfikaty  ISO w ramach Zintegrowanego Systemu  Zarządzania. Jako pierwszy przewoźnik  w Europie, wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa  Wielkopolskiego zdecydowaliśmy się  wyposażyć defibrylatory AED w naszych  wszystkich 49 pociągach. Celująco  zdaliśmy również zeszłoroczny  egzamin podczas Światowych Dni  Młodzieży, odbywających się w Krakowie,  w czasie których Koleje Wielkopolskie  przewiozły około 7 tysięcy  pielgrzymów z diecezji poznańskiej,  gnieźnieńskiej, kaliskiej, włocławskiej  oraz wielu gości z zagranicy. Obecnie  wszystkie nasze siły sfokusowane są  na bieżące działania, bo to właśnie  od nich zależy końcowa ocena i zadowolenie  klienta, a ta – jak pokazują  badania jakościowe – utrzymuje się  na stałym ponad 90 proc. poziomie.

RK: Koleje Wielkopolskie zakończyły  rok z dziesięcioprocentowym wzrostem  pasażerów w stosunku do roku  ubiegłego. Jak udało się osiągnąć  taki wynik? Co stoi za Waszym sukcesem?

WW: Od początku działalności Spółki  trzymamy się pewnych założeń, które  mają odzwierciedlenie w systematycznym  wzroście podróżnych. Przede  wszystkim zmodernizowane i nowoczesne  pociągi, obsługiwane przez  wykwalifikowaną kadrę, dogodność  oraz częstotliwość połączeń. Jest  to swego rodzaju magnes, który przyciąga  ludzi do korzystania z naszych  usług. Poza tym jest pewna zależność  pomiędzy nowoczesnymi pociągami  a powracającą modą na kolej i myślę,  że tę tezę potwierdzą również inni samorządowi  przewoźnicy.

RK: Porozmawiajmy o planach taborowych  Kolei Wielkopolskich. Jakimi  pojazdami Państwo dysponują?  Planują Państwo zakup nowych pojazdów?

WW: Obecnie nasz tabor składa  się z 25 elektrycznych zespołów  trakcyjnych (w tym 22 „Elfy”) oraz  21 pojazdów spalinowych (w tym 3  SA139 „Link”).  Wspólnie z właścicielem Spółki, czyli  Urzędem Marszałkowskim, przyjęliśmy  zasadę, że zakupy taboru  należą do obowiązku samorządu.  Na dzień dzisiejszy mogę potwierdzić,  że czekamy na rozstrzygnięcie  przetargu na zakup 10 Elektrycznych  Zespołów Trakcyjnych. Na bazie  naszych doświadczeń ustaliliśmy  wspólnie z organizatorem przetargu,  że mają to być jednostki pięcioczłonowe.  Dzięki systematycznym badaniom  frekwencji, a także badaniom  jakości podróży wiemy, że właśnie  tego oczekują od nas mieszkańcy  Wielkopolski. Ponadto realizujemy  modernizacje obecnego taboru spalinowego  na poziomie P4.

RK: A jak wyglądają Pastwa plany  związane z zapleczem do utrzymania  taboru?

WW: Punkt utrzymania taboru w Zbąszynku  jest szynku systematycznie modernizowany.  W ubiegłym roku został  wyremontowany cały dach oraz  częściowo została odnowiona elewacja.  Poza tym wyremontowaliśmy  pomieszczenia socjalne, magazynowe,  warsztatowe. Przedłużony został  kolejny tor, a nad nim założona sieć  trakcyjna (w tej chwili na Hali mamy 3  tory zelektryfikowane, z tego 2 po 135  metrów). Ponadto został wyremontowany  układ torowy, a na nim założone  wykolejnice, dlatego nasza bocznica  stała się jeszcze bardziej bezpieczna.  W planach mamy budowę zaplecza  utrzymaniowego w Wągrowcu.  Mamy zagwarantowane na to środki  w ramach RPO. Prace nad tą inwestycją  są już zaawansowane, mamy  działkę pod budowę, którą otrzymaliśmy  poprzez samorząd od PKP SA.  Korzystając jeszcze ze środków ze  starej perspektywy, mamy stworzoną  zarówno koncepcję zaplecza, jak  i projekt budowlany. Praktycznie jesteśmy  na ostatnim etapie uzyskania  wszelkich pozwoleń i jest nadzieja,  że lada dzień będziemy ogłaszali  przetarg na wykonawstwo.

RK: PLK planują modernizację odcinka  linii E20 pomiędzy Swarzędzem  a Sochaczewem. Jak modernizacja  wpłynie na funkcjonowanie Kolei  Wielkopolskich?

WW: Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim  przygotowaliśmy koncepcje  organizacji komunikacji zastępczej  dla ponad 7000 pasażerów, którzy  podróżują z nami na co dzień. Koncepcje  zakładają między innymi:  • Uruchomienie bezpośrednich wahadłowych  połączeń autobusowych  na odcinku Konin – Poznań przy  korzystaniu z autostrady A2 – zakładany  czas podróży około 100 min,  rozważane jest także podobne połączenie  na odcinku Słupca – Poznań  (czas przejazdu około 80 min);  • Autobus za pociąg na odcinku  wyłączonym z ruchu pociągów  zatrzymujący się na wszystkich  stacjach i przystankach przy wykorzystaniu  drogi krajowej 92 i dróg  gminnych. Prognozowany czas  przejazdu na krytycznym odcinku  Konin – Września – to 116 min.  Wydłuży to czas przejazdu na odcinku  Poznań – Konin z obecnych  88 min do około 180 min. W ramach  tego czasu uwzględniono 15 minut  na zmianę środka transportu  w punktach przesiadkowych.  Ponadto przygotowaliśmy:  • Projekt rozkładu jazdy pociągów  na jednotorowym odcinku Swarzędz  – Września, gdzie z dotychczasowych  23 par pociągów uruchamianych  dobowo pozostanie 17 par;  • Studium przebiegu trasy Autobusowej  Komunikacji Zastępczej, które  przewiduje około 90 kursów autobusów  za pociąg;  • Koncepcję koordynacji ruchu pociągów  z połączeniami autobusowymi  oraz zapewnienia możliwości nabywania  biletów na stacjach, przystankach  kolejowych oraz w autobusach.

RK: Jakie mają Państwo plany  na przyszłość?

WW: Przede wszystkim sprostanie  wyzwaniom, które stoją przed  nami. To znaczy zagwarantowanie  wysokiej jakości połączeń podczas  remontu linii E20. Dla zapewnienia  odpowiedniej dostępności taborowej  planujemy dalszą modernizację PUT  Zbąszynek. Zdajemy sobie sprawę,  że podjęte działania znacznie rozszerzą  zakres prac serwisowych dlatego  też przewidujemy budowę nowego  PUT w Gnieźnie.  Ponadto w tym roku podróżnym posiadającym  ważny bilet miesięczny  PEKA na Strefę A chcemy umożliwić  podróż pociągami Kolei Wielkopolskich  w obszarze miejskim Poznania  bez dodatkowych opłat.

Rozmawiała LS

Reklama