Wywiady

ŁKA. Poruszyliśmy region łódzki, jedziemy dalej

Janusz Malinowski, członek zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zdefiniował przyczyny wzrostu liczby pasażerów oraz określił znaczenie  integracji biletowej na terenie aglomeracji łódzkiej.

Raport Kolejowy: Łódzka Kolej  Aglomeracyjna zanotowała w 2016  roku wzrost liczby pasażerów. Z czego  to wynika?

Janusz Malinowski: Rzeczywiście,  rok 2016 był dla nas bardzo dobry.  Z pociągów skorzystało ponad 2,5  mln pasażerów, co oznacza wzrost  o 55% w porównaniu z rokiem 2015.  Daje to 0,86 udziału w rynku przewozów  pasażerów, w 2015 roku  ten wskaźnik oscylował na poziomie  0,58. To zasługa działań spółki  związanych z rozwojem siatki połączeń  i zwiększeniem liczby kursów  na obsługiwanych liniach, w tym –  wprowadzania cykliczności rozkładu  jazdy w miarę możliwości przepustowości  linii kolejowej. Podjęliśmy  również wiele działań związanych  z obsługą pasażera. Rozwinęliśmy  internetową sieć kanałów sprzedaży  poprzez trzy sklepy internetowe,  nawiązaliśmy współpracę z PKP  Intercity, Kolejami Mazowieckimi  i Kolejami Wielkopolskimi w zakresie  wzajemnej sprzedaży biletów  w kasach. Nasze bilety są dostępne  również w biletomatach stacjonarnych  przewoźników kolejowych  i komunikacji miejskiej.

Uruchomienie  obsługi przez ŁKA połączeń Łódź –  Warszawa, dla których bilet kolejowy  jest równocześnie biletem na komunikacje  miejską w Łodzi i Warszawie,  zostało bardzo dobrze odebrane  przez naszych pasażerów. Warto  podkreślić, że obsługa połączeń ze  stolicą okazała się bardzo dobrą decyzją,  co pokazują wyniki odnośnie  liczby przewiezionych pasażerów, jak  również możliwości obsługi tej linii  bez rekompensaty. Realizujemy w tej  chwili 5 par połączeń na tej trasie  w weekendy, ale widzimy potrzebę  zwiększenia ich liczby. Od września  będzie to najprawdopodobniej 6 par.  Rozszerzenie tej oferty na dni robocze  wymaga dodatkowego taboru,  w obecnej chwili korzystamy z rezerw  związanych z mniejszym zapotrzebowaniem  na tabor w weekendy.