Wywiady

ŁKA. Poruszyliśmy region łódzki, jedziemy dalej

Janusz Malinowski, członek zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zdefiniował przyczyny wzrostu liczby pasażerów oraz określił znaczenie  integracji biletowej na terenie aglomeracji łódzkiej.

Raport Kolejowy: Łódzka Kolej  Aglomeracyjna zanotowała w 2016  roku wzrost liczby pasażerów. Z czego  to wynika?

Janusz Malinowski: Rzeczywiście,  rok 2016 był dla nas bardzo dobry.  Z pociągów skorzystało ponad 2,5  mln pasażerów, co oznacza wzrost  o 55% w porównaniu z rokiem 2015.  Daje to 0,86 udziału w rynku przewozów  pasażerów, w 2015 roku  ten wskaźnik oscylował na poziomie  0,58. To zasługa działań spółki  związanych z rozwojem siatki połączeń  i zwiększeniem liczby kursów  na obsługiwanych liniach, w tym –  wprowadzania cykliczności rozkładu  jazdy w miarę możliwości przepustowości  linii kolejowej. Podjęliśmy  również wiele działań związanych  z obsługą pasażera. Rozwinęliśmy  internetową sieć kanałów sprzedaży  poprzez trzy sklepy internetowe,  nawiązaliśmy współpracę z PKP  Intercity, Kolejami Mazowieckimi  i Kolejami Wielkopolskimi w zakresie  wzajemnej sprzedaży biletów  w kasach. Nasze bilety są dostępne  również w biletomatach stacjonarnych  przewoźników kolejowych  i komunikacji miejskiej.

Uruchomienie  obsługi przez ŁKA połączeń Łódź –  Warszawa, dla których bilet kolejowy  jest równocześnie biletem na komunikacje  miejską w Łodzi i Warszawie,  zostało bardzo dobrze odebrane  przez naszych pasażerów. Warto  podkreślić, że obsługa połączeń ze  stolicą okazała się bardzo dobrą decyzją,  co pokazują wyniki odnośnie  liczby przewiezionych pasażerów, jak  również możliwości obsługi tej linii  bez rekompensaty. Realizujemy w tej  chwili 5 par połączeń na tej trasie  w weekendy, ale widzimy potrzebę  zwiększenia ich liczby. Od września  będzie to najprawdopodobniej 6 par.  Rozszerzenie tej oferty na dni robocze  wymaga dodatkowego taboru,  w obecnej chwili korzystamy z rezerw  związanych z mniejszym zapotrzebowaniem  na tabor w weekendy.

RK: Jakie są przewidywania jeżeli  chodzi o rok 2017? Czy ten wzrost  pasażerów się utrzyma?

JM: Według naszych prognoz liczba  pasażerów ŁKA osiągnie w 2017  roku blisko 3,8 mln i będzie to wzrost  o ok. 50% w porównaniu do roku  ubiegłego. Należy zaznaczyć, że zakładamy  ten wynik przy zwiększeniu  pracy eksploatacyjnej o ok. 14%.  Dane za minione dwa miesiące są  bardzo optymistyczne. W styczniu  i lutym przewieźliśmy 565 tysięcy  pasażerów. Obserwujemy wzrost  liczby pasażerów po marcowej korekcie  rozkładu, kiedy to zwiększyliśmy  liczbę połączeń w granicach  aglomeracji łódzkiej.

RK: Od kwietnia w Łodzi nastąpi integracja  biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  z transportem miejskim.  Na jakich zasadach będzie obowiązywała  ta integracja? Czy wzrasta  znaczenie transportu kolejowego  w obszarze miasta?

JM: Wraz z uruchomieniem dworca  Łódź Fabryczna, który jest zlokalizowany  w centrum miasta, zwiększyła  się atrakcyjność transportu kolejowego  w obszarze Łodzi. Widząc to,  od połowy marca uruchomiliśmy 13  dodatkowych pociągów obsługujących  łódzkie przystanki. Kolejnym  krokiem jest współpraca z Zarządem  Dróg i Transportu. Od kwietnia bilety  na komunikację miejską będą ważne  w naszych pociągach. I odwrotnie  – na podstawie naszych biletów będzie  można podróżować autobusami  i tramwajami po Łodzi. Taki postulat  od dawna zgłaszali mieszkańcy miasta  i cieszę się, że w końcu udało  się wypracować zasady współpracy.  W 2016 roku z przystanków kolejowych  na terenie Łodzi skorzystał  milion pasażerów. W kolejnych latach  mają powstać nowe przystanki,  więc znaczenie kolei w transporcie  miejskim będzie rosnąć.

Dodaj komentarz