Tabor

NEWAG z umową na dostawę pociągów metra dla Sofii! Wspólnie w konsorcjum z Siemensem

NEWAG ponownie zawiązał konsorcjum z Siemens Mobility. Także i tym razem współpraca będzie dotyczyć pociągów metra.

Fot. PAP

NEWAG w komunikacie giełdowym poinformował dzisiaj, że wspólnie z Siemens Mobility Austria oraz Siemens Mobility EOOD powołano konsorcjum pod nazwą “SIMETRO”.

Konsorcjum zawarło umowę z operatorem z Sofii, spółką Metropolitan EAD. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę 8 trójczłonowych pojazdów, przeprowadzenie szkoleń oraz dostawę oprzyrządowania.

Klientowi z Bułgarii zaoferowano pojazdy bazujące na platformie “Inspiro”. Newag już współpracował z Siemensem przy produkcji takich pociągów dla Metra Warszawskiego. Co więcej, to także dostawa kolejnych takich pociągów (również trójczłonowych) do Sofii, bo już wcześniej konsorcjum współpracowało przy realizacji zamówienia na Inspiro dla stolicy Bułgarii.

Łączna wartość całego przedmiotu umowy wynosi 134 550 240,00 BGN (304 971 573,98 PLN według kursu średniego NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy) netto.

Szacunkowa wartość prac przypadających na Newag w ramach całego kontraktu wyniesie 49 560 736,00 BGN (112 334 364,22 PLN według kursu średniego NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy) netto.

Zakres prac przypadający na Spółkę obejmuje projektowanie oraz montaż pojazdów w zakładzie Spółki, dostawę do klienta oraz usługi serwisowe w okresie gwarancji – czytamy w komunikacie giełdowym.

Dostawa pojazdów ma zostać zrealizowana w terminie 36 miesięcy od wejścia w życie umowy. Konsorcjum udzieli 3 letniej gwarancji jakości na każdy z dostarczanych pojazdów.

Klient ma teraz pozyskać finansowanie dla zakupu, aby umowa weszła w życie.

Dodaj komentarz