global Tabor Wydarzenia

ÖBB-Personenverkehr AG zatwierdza zakup 21 ezt dla Vorarlbergu

Rada nadzorcza ÖBB-Personenverkehr AG zatwierdza zakup 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych Desiro ML od Siemens Mobility Austria GmbH dla Vorarlbergu. Nowe pociągi rozpoczną kursy od końca 2022 r.

Z uwagi na utrzymujące się opóźnienia w dostawie elektrycznych zespołów trakcyjnych, zamówionych przez przewoźnika kilka lat temu, ÖBB-Personenverkehr AG postanowiło znaleźć dostawcę zastępczego. Przetarg na pojazdy ogłoszony został w styczniu 2021 r. Podstawowym kryterium było skrócenie czasu dostawy. Najlepszym oferentem okazał się Siemens Mobility Austria GmbH.

Pierwsze elektryczne zespoły trakcyjne Siemensa powinny pojawić się na trasach Vorarlberga od końca 2022 r. Siemens gwarantuje ÖBB uzgodnioną w umowie konfigurację, dostosuje pojazd do użytku w lokalnym kolejowym transporcie pasażerskim w Vorarlbergu. Wyposażenie wraz z miejscami do siedzenia i miejscami postojowymi dla rowerów zostało zaprojektowane w porozumieniu z klientem zgodnie ze specyfikacją umowy o świadczenie usług transportowych.

Do czasu wdrożenia nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zmodernizowane pociągi Cityjet Talent 1 będą nadal świadczyć większość usług przewozowych w Vorarlbergu. Ponadto udostępniona zostanie dodatkowa liczba miejsc siedzących. Na początku roku szkolnego – we wrześniu 2021 r. na tory wyjedzie pięć pociągów Talent 1 więcej, aby zapewnić komfort podróży wszystkim uczniom i pozostałym pasażerom.

Dodaj komentarz