Personalia

Odwołano zarząd spółki PKP TELKOL

Uchwałą wspólnika PKP TELKOL odwołało cały zarząd spółki. W jego miejsce powołano zarząd jednoosobowy.

Dotychczasowy trzyosobowy zarząd spółki, w którego skład wchodzili Mirosław Gilarski (prezes zarządu), Jerzy Szmit (członek zarządu) oraz Krzysztof Matey (członek zarządu), został odwołany. W jego miejsce powołano jednoosobowy zarząd spółki. Nowym prezesem PKP TELKOL Sp. z o.o. został Maciej Zagórski.

Posiada on bogate doświadczenie managerskie poparte kilkunastoletnim stażem pracy w organizacjach o różnej skali działalności, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. W ramach dotychczasowej kariery zawodowej zarządzał obiektami o znaczeniu strategicznym. Był również odpowiedzialny za opracowanie oraz egzekucję strategii biznesowej dla podległych jednostek, a także realizował kluczowe projekty w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.