Wywiady

Piotr Król: Kolej na kolejne fundusze [WYWIAD]

Linie kolejowe: 2 392,00 mln euro (z czego 100 mln euro na cele realizowane przez CPK sp. z o.o.). Działania inwestycyjne w zakresie modernizacji linii kolejowych obejmują prowadzenie prac w ramach projektów indywidualnych na około 478 km linii kolejowych o znaczeniu krajowym i regionalnym w okresie do sierpnia 2026 r., w tym ponad 300 km na sieci TEN-T (z czego 200 km na sieci bazowej). Dodatkowo realizowane będą zadania m.in. w zakresie wymiany SDIP i centralizacji zarządzania posterunkami ruchu. Realizacja prac w tym zakresie pozwoli na prowadzenie dłuższych pociągów, co przełoży się na oszczędności po stronie przewoźników kolejowych.

Pasażerski tabor kolejowy: 965 mln euro (z czego 482,5 mln euro na dofinansowanie zakupu 38 składów PUSH-PULL dla PKP Intercity S.A. oraz 482,5 mln euro do wydatkowania w ramach procedury konkursowej przez przewoźników regionalnych). Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne, tj. zasilane energią elektryczną lub hybrydowe wykorzystujące obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania oraz wyposażone w system ERTMS. W ramach inwestycji na poziomie ponadregionalnym planowane jest wsparcie finansowe PKP Intercity S.A. w celu zakupu taboru – 38 pociągów PUSH-PULL (7-wagonowych składów piętrowych wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi).

Pasażerski tabor kolei regionalnej (mechanizm pożyczkowy): 500 mln euro pożyczek do rozdysponowania w ramach procedury konkursowej przez przewoźników regionalnych. Zakres przedmiotowy projektu składa się z inwestycji w ramach mechanizmu pożyczkowego w pasażerski tabor kolejowy do przewozów regionalnych. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie pojazdy wyposażone w ERTMS oraz zeroemisyjne tj. zasilane energią elektryczną lub hybrydowe wykorzystujące obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania. Wsparcie dla zakupu taboru do przewozów regionalnych zostanie udzielone w ramach otwartego, konkurencyjnego postępowania konkursowego zapewniającego równy udział wszystkich zainteresowanych podmiotów spełniających kryteria (w tym PolRegio).