Wywiady

Piotr Król: Kolej na kolejne fundusze [WYWIAD]

Prowadziliśmy również II etap naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.”, w ramach którego realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego szereg wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Zakończenie II etapu naboru datowane bylo na koniec listopada 2021 r. Następnie zgłoszone projekty skierowane zostały do oceny merytorycznej, rankingowaniu i ostatecznej kwalifikacji do Programu.

Na przełomie 2021/2022 podejmowane będą decyzje o przystąpieniu do realizacji poszczególnych projektów, uwarunkowane szeregiem czynników, w tym możliwością ich finansowania, wynikami prac studialnych decyzjami strategicznymi podejmowanymi na szczeblu rządowym i samorządowym. Ogłaszane są również pierwsze przetargi w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025”. Dzięki temu powstaną nowe przystanki kolejowe, a odbudowane zostaną te, które od lat były zamknięte, wydłużone zostaną perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Realizacja Programu usprawni korzystanie z transportu kolejowego i pomoże wymazać tzw. „białe plamy komunikacyjne” na terenie kraju. Budżet programu opiewa na kwotę około 1 mld zł.

Zatrzymując się przy finansach. Co dla przedsiębiorstw kolejowych będzie znaczyło wdrożenie Kolejowego Planu Odbudowy i kiedy można spodziewać się środków?

Dla przedsiębiorstw kolejowych wdrożenie KPO oznacza możliwość realizacji szeregu inwestycji zwiększających poziom dostępności transportu kolejowego) co wpłynie w znacznym stopniu na sytuację ekonomiczną sektora. KPO został oficjalnie przesłany Komisji Europejskiej w dniu 3 maja 2021 r., czekamy na jego zaakceptowanie, co umożliwi uruchomienie środków. W ramach komponentu Zielona, inteligentna mobilność KPO planuje się udzielenie wsparcia na następujące inwestycje w obszarze transportu kolejowego: