Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP Cargo będzie współpracować z wojskiem. Koszt umowy ramowej to 1,4 mln zł

PKP Cargo podpisało umowę ramową na przewozy sprzętu oraz personelu wojskowego w kraju i za granicą. Maksymalna wartość udzielonego zamówienia to ok. 1,4 mln zł brutto. Sygnatariuszem kontraktu był Skarb Państwa oraz Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie.

Umowa obowiązywać będzie przez najbliższe 7 lat. Wielkość zamówień oraz terminy określone zostaną na podstawie aktualnego zapotrzebowania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a wykonanie usługi transportu kolejowego następować będzie na podstawie zawartych przez właściwe jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i spółkę umów realizacyjnych.

PKP Cargo złoży ofertę dla wojska

Dodaj komentarz