global Inwestycje Wydarzenia

Miliardy euro na rozwój kolei w Austrii. Poznaliśmy pierwsze plany inwestycyjne

Do 2026 roku ÖBB, w imieniu rządu federalnego, inwestować będzie w nowoczesną, wysokowydajną infrastrukturę kolejową. W ciągu najbliższych sześciu lat planuje wydać 17,5 mld euro. Celem działań jest nie tylko rozwój austriackiego transportu, ale także walka z kryzysem klimatycznym.

Fot. presse.oebb.at

Każdego roku, przez sześć lat, ÖBB na inwestycje kolejowe wyda 3 mld euro. Po roku 2026 na kontynuację działań transportowych zarezerwowano kolejne 5 mld euro. Ogólnokrajowy projekt transportowy zmieni nie tylko sieć kolejową i drogi, ale wpłynie także na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Do 2026 r. zwiększyć się ma udział przewozu towarów koleją, a także usprawnić komunikację kolejową – umożliwić regularne kursy pociągów, przyspieszyć przejazdy i zintegrować transport szynowy z kołowym.

Rozbudowa kolei to kolejny krok Austrii w walce z kryzysem klimatycznym.

– Dzięki nowemu planowi ramowemu ÖBB inaugurujemy największy pakiet kolejowy, jaki kiedykolwiek widziała republika. Ponad 17 miliardów euro na projekty kolejowe w całym kraju to zapowiedź walki z kryzysem klimatycznym – mówi minister ochrony klimatu Leonore Gewessler.

 

Do 2026 r. austriacki rząd chce zwiększyć liczbę pociągów S-Bahn w miastach i w ich okolicy. Jednocześnie plany obejmują rozwój kolei regionalnych i ich elektryfikację, zwiększenie przepustowości tras w transporcie towarowym i ich ekonomiczniejsze wykorzystanie, a także cyfryzację branży.

– W ciągu ostatnich kilku lat szybka kolej miejska cieszyła się dużym wzrostem frekwencji. Bardzo dobrze rozwijały się także koleje regionalne. Idąc za ciosem, będziemy inwestować w nowoczesną, wydajną i przyszłościową kolej. Ostry kryzys klimatyczny jeszcze bardziej zmotywuje mieszkańców do zmiany środka transportu i wybrania podróży pociągiem. Na to musimy być przygotowani już po kryzysie związanym z pandemią – mówił dyrektor generalny ÖBB Andreas Matthä.

 

Poznaliśmy już pierwsze plany inwestycyjne. Wiedeńska lina S-Bahn między Meidling a Floridsdorf zostanie rozbudowana o najnowszą technologię sterowaną satelitarnie i dłuższe perony (o długości 220 m), aby zatrzymać się mogły dłuższe pociągi. Przepustowość linii zwiększona zostanie do 900 pociągów dziennie (dotychczas 700).

W samym regionie wschodnim zainwestowanych zostanie ok. 6 mld euro.

Ponadto modernizowane są linie w Dolnej Austrii, m.in. rozbudowa czterotorowej linii z Meidling do Mödling, tworząc alternatywę dla ruchu podmiejskiego.

Podobne programy są również wdrażane we wszystkich innych stolicach państw.

Na modernizację i elektryfikację kolei regionalnych przeznaczonych zostanie łącznie 1,8 mld euro. Kwota 1,2 mld euro zarezerwowana została w planie generalnym do roku 2026. Zapewni to przyjazną dla środowiska mobilność w podmiejskich regionach Austrii, małych miasteczkach i wsiach. Inwestycje te przyniosą korzyści m.in. przedsiębiorcom, umożliwiając łatwiejszy przejazd do miejsc pracy.

Zarezerwowane w planie generalnym środki pozwolą także na rozwój transportu towarowego. ÖBB planuje rozbudować centrum frachtowe Wiedeń Południe.

Dodaj komentarz