Przewozy towarowe

PKP CARGO dostarczy węgiel z Jaszczowa do Świerży Górnych

Spółka PKP CARGO wygrała kolejny przetarg na przewozy węgla kamiennego dla Grupy ENEA. Złożona oferta okazała się najkorzystniejsza w zakresie wszystkich 3 części zamówienia.

PKP Cargo dostarczy transportem kolejowym 6 mln ton węgla kamiennego w okresie do 15 miesięcy od czasu podpisania umowy. Szacowana wartość zawieranych umów wynosi brutto prawie 72 mln złotych.

Przewoźnik dostarczy surowiec w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej z LW Bogdanka do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP CARGO na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od stycznia br. Spółka realizuje już przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy.

Grupa ENEA jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO S.A., dla którego uruchamianych jest kilkadziesiąt pociągów tygodniowo, zarówno do Świerży Górnych, jak również do Połańca

Dodaj komentarz