Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo nawiązuje współpracę z PTS

PKP Cargo nawiązało współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polskim Taborem Szynowym. Strony podpisały list intencyjny, deklarujący podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów.

od lewej: Radosław Pacewicz - prezes PTS sp. z o.o., Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. handlowych, Dariusz Seliga - prezes PKP CARGO S.A., Cezariusz Lesisz – prezes ARP S.A.,  Krzysztof Michalski - wiceprezes ARP S.A.
Od lewej: Radosław Pacewicz – prezes PTS sp. z o.o., Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. handlowych, Dariusz Seliga – prezes PKP CARGO S.A., Cezariusz Lesisz – prezes ARP S.A., Krzysztof Michalski – wiceprezes ARP S.A.

– Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją stron listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym – komunikuje PKP CARGO.