Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo nawiązuje współpracę z PTS

PKP Cargo nawiązało współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polskim Taborem Szynowym. Strony podpisały list intencyjny, deklarujący podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów.

od lewej: Radosław Pacewicz - prezes PTS sp. z o.o., Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. handlowych, Dariusz Seliga - prezes PKP CARGO S.A., Cezariusz Lesisz – prezes ARP S.A.,  Krzysztof Michalski - wiceprezes ARP S.A.
Od lewej: Radosław Pacewicz – prezes PTS sp. z o.o., Jacek Rutkowski – członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. handlowych, Dariusz Seliga – prezes PKP CARGO S.A., Cezariusz Lesisz – prezes ARP S.A., Krzysztof Michalski – wiceprezes ARP S.A.

– Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją stron listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym – komunikuje PKP Cargo.

 

Podczas współpracy strony wezmą pod uwagę konsolidację potencjału taborowego w grupie ARP. Zrobią to poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od PKP Cargo przez PTS składników majątku. Składają się na nie m.in. nieruchomości i ruchomości zlokalizowane na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej. Jej potencjał zostanie odtworzony – poddany naprawie i ulepszony w zakresie produkcji taboru kolejowego.

Współpraca PKP Cargo ze spółkami grupy ARP odbędzie się w obrębie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru. Współpraca obejmie także nabycie nowego taboru kolejowego.

Podpisany przez spółki list intencyjny pozostaje w mocy przez 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy lub porozumienia o jego rozwiązaniu.

Dodaj komentarz