Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo Terminale wkrótce uruchomi suwnicę kołową RTG [FILM]

Na przełomie października i listopada 2020, w Terminalu Kontenerowym  w Małaszewiczach uruchomiona zostanie suwnica kołowa typu RTG. Umowę na dostawę urządzenia spółka PKP Cargo Terminale podpisała z firmą Cargotec Finland OY 30 października 2019 r.

Suwnica bramowa na kołach ogumionych RTG marki Kalmar przeznaczona jest do przeładunku kontenerów ISO przy użyciu chwytni teleskopowej. Główne źródło napędu suwnicy stanowi generator wysokoprężny, a wszystkie elementy wykonawcze są elektryczne, co pozwoliło całkowicie wyeliminować hydraulikę siłową.

– Suwnica wyposażona będzie w chwytnię kontenerów marki VDL – informuje PKP Cargo Terminale. – Obciążenie znamionowe suwnicy pod chwytnią wynosi 41 t. Wysokość piętrzenia wynosi 4+1 kontenerów high cube.

Urządzenie zostało zaprojektowane oraz wykonane w taki sposób, aby było zdolne do pracy w temperaturze zewnętrznej -30°C oraz +45°C. Suwnica spełnia również wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie.