Aktualności Przewozy towarowe

PKP CARGO ze wzrostem w kwietniu. Najnowsze dane

Grupa PKP CARGO w kwietniu 2021 roku zanotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wyraźne wzrosły także udziały rynkowe Grupy.

W kwietniu 2021 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,8 mln ton towarów (+28,9 proc. r/r). W tym czasie Grupa odnotowała wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o +31,1 proc. r/r do poziomu 2,0 mld tkm. W porównaniu r/r wzrosły przewozy Grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (+30,6 proc.), kamień, żwir i wapno (+28,6 proc.), koks i węgiel brunatny (+133,6 proc.), metale i wyroby (+41,3 proc.) oraz w segmencie artykułów chemicznych (+38,3 proc.). O 12,4 proc. wzrosły także r/r przewozy intermodalne.

W ujęciu miesiąc do miesiąca przewozy Grupy PKP CARGO w kwietniu zmniejszyły się o -4,0 proc. m/m. Jednocześnie w przypadku pracy przewozowej dynamika zmian przewozów względem poprzedniego miesiąca dla Grupy odnotowała minimalne zmniejszenie o -0,3 proc. m/m. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w kwietniu 2021 roku wzrosły i wyniosły według masy towarowej 40,57 proc. (+3,34 p.p. w ujęciu r/r i +1,22 p.p. w ujęciu m/m), a w odniesieniu do pracy przewozowej udziały w rynku Grupy PKP CARGO wzrosły do 44,97 proc. (+3,44 p.p. w porównaniu do kwietnia 2020 r. i +2,39 p.p. w stosunku do marca br.).

– Obecne udziały w rynku Grupy PKP CARGO są najwyższe od października 2019 roku. To dlatego, że dynamika wzrostu przewozów w przypadku naszej Grupy była znacznie wyższa niż u konkurencji i pracujemy nad tym, aby taką tendencję utrzymać w następnych miesiącach – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.