Wydarzenia

PKP Energetyka nominowana w konkursie Global Kaizen Award

W przypadku filozofii Kaizen doskonalenie zaczyna się od pojedynczego pracownika, a proces jest ciągły – jedna zmiana pociąga za sobą kolejne. Co ważne, w program zaangażowana jest cała firma, na wszystkich szczeblach.
PKP Energetyka rozpoczęła wdrażanie systemu już w 2017 r. Program nazwano „Krok po kroku”. W projekt zaangażowanych jest ok 4 tys. pracowników spółki – głównie inżynierów i elektromonterów. Dzięki m.in. organizacji miejsc pracy oraz standaryzacji wykonywanych czynności, każdy z nich dziennie oszczędza ok. 24 minuty, co rocznie daje ok. 12 dni. Ten czas jest następnie re-inwestowany w szkolenia, projekty innowacyjne czy zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Tylko w 2018 r. na podnoszenie kwalifikacji spółka przeznaczyła znaczną część odzyskanego czasu. Zrealizowano prawie 20 000 godzin szkoleniowych.
Efekty widzimy chociażby w rosnącym wskaźniku zaangażowania z 46% w 2015 do 55% w 2018 roku. Nominacja do Global Kaizen Award to nagroda dla każdego pracownika, który poprzez samodoskonalenie realnie zmienił firmę na lepsze. Wszyscy mamy apetyt na więcej. Najbardziej zachęcające są konkretne rezultaty i świadomość, że jeszcze wiele można poprawić.

Mariusz Bryke, CEO Kaizen Institute Poland:
– W tym roku Global Kaizen Award zostanie wręczona po raz pierwszy. Filozofia Kaizen budzi coraz szersze zainteresowanie wśród firm wszystkich branż. Coraz więcej projektów ukierunkowanych jest nie tylko na celowane usprawnienia, ale przede wszystkim na budowanie kultury ciągłego doskonalenia. Kaizen Institute, chcąc promować takie podejście oraz doceniać zaangażowanie i wysiłek organizacji wkładany w budowanie kultury Kaizen, ustanowił nagrodę Global Kaizen Award. Kaizen Institute doradza przedsiębiorstwom na całym świecie, w ponad 60 krajach, a metody zarządzania Kaizen stosują najwięksi światowi giganci, jak np. Toyota, Philips, Coca-Cola czy Disney.

 

MD