Wydarzenia

PKP Energetyka nominowana w konkursie Global Kaizen Award

Program PKP Energetyka – „Krok po kroku” reprezentuje Polskę w konkursie Global Kaizen Award. Ogłoszenie wyników 14 listopada 2019 r. we włoskiej Bolonii. 

Kaizen to japońskie słowo mające podwójne znaczenie. W pierwszym przypadku Kaizen (jap. 改善, pisane znakami kanji) oznacza po polsku – poprawę, polepszenie, zmianę na lepsze. Natomiast w drugim Kaizen (jap. カイゼン, pisane pismem sylabicznym katakaną), oznaczające japońską filozofię biznesową (sposób postępowania) ustawicznego polepszania, poprawiania procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach, z uwzględnieniem m.in. technik biznesu „just-in-time”.
W biznesie Kaizen, oznacza zatem stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy i dążenie osiągnięcia następujących celów:

  • skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości
  • dostosowywania technicznego elementów systemu
  • tworzenia kryteriów oceny, jak również nagradzania
  • redukcji kosztów
  • poprawieniu ergonomii stanowisk roboczych

MD