Wydarzenia

PKP Energetyka nominowana w konkursie Global Kaizen Award

Program PKP Energetyka – „Krok po kroku” reprezentuje Polskę w konkursie Global Kaizen Award. Ogłoszenie wyników 14 listopada 2019 r. we włoskiej Bolonii. 

Kaizen to japońskie słowo mające podwójne znaczenie. W pierwszym przypadku kaizen (jap. 改善, pisane znakami kanji) oznacza po polsku – poprawę, polepszenie, zmianę na lepsze. Natomiast w drugim kaizen (jap. カイゼン, pisane pismem sylabicznym katakaną), oznaczające japońską filozofię biznesową (sposób postępowania) ustawicznego polepszania, poprawiania procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach, z uwzględnieniem m.in. technik biznesu „just-in-time”.
W biznesie Kaizen, oznacza zatem stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy i dążenie osiągnięcia następujących celów:

  • skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości
  • dostosowywania technicznego elementów systemu
  • tworzenia kryteriów oceny, jak również nagradzania
  • redukcji kosztów
  • poprawieniu ergonomii stanowisk roboczych

PKP Energetyka wdrożyła japońską filozofię. W rezultacie doprowadziło to do wzrostu jakości pracy, bezpieczeństwa i zaangażowania, ponad 360 000 zaoszczędzonych rocznie roboczogodzin, które przeznaczono m.in na rozwój kompetencji pracowników. Rezultaty te docenili międzynarodowi eksperci z Kaizen Institute co spowodowało, że PKP Energetyka będzie reprezentować Polskę w konkursie Global Kaizen Award.
PKP Energetyka zdecydowała się na ten system ponieważ uznano, że to sprawdzone narzędzie, które wspiera spółkę w misji rozwoju energetyki kolejowej i polskiej kolei. Filozofia Kaizen przyczynia się w PKP Energetyce do poprawy jakości, eliminacji nieefektywności, właściwej organizacji stanowiska pracy oraz optymalizacji procesów. W tym podejściu dużą zmianę osiąga się dzięki wielu, często niewielkim ulepszeniom. Stąd nazywanie Kaizen jako metodę małych kroków.

Wojciech Smardz, dyrektor Biura Doskonalenia Procesów PKP Energetyka i koordynator programu:
– Nasi pracownicy wskazują, że dzięki Kaizen czują większą motywację do pracy. Widzą też, że lepsze uporządkowanie, regularne spotkania, poukładane procesy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Rośnie efektywność – bo każdy członek brygady dokładnie wie, co powinien zrobić i czego oczekują od niego koledzy. To wzmacnia wzajemne zaufanie, poprawia komunikację i sprzyja integracji zespołu.

 

W przypadku filozofii Kaizen doskonalenie zaczyna się od pojedynczego pracownika, a proces jest ciągły – jedna zmiana pociąga za sobą kolejne. Co ważne, w program zaangażowana jest cała firma, na wszystkich szczeblach.
PKP Energetyka rozpoczęła wdrażanie systemu już w 2017 r. Program nazwano „Krok po kroku”. W projekt zaangażowanych jest ok 4 tys. pracowników spółki – głównie inżynierów i elektromonterów. Dzięki m.in. organizacji miejsc pracy oraz standaryzacji wykonywanych czynności, każdy z nich dziennie oszczędza ok. 24 minuty, co rocznie daje ok. 12 dni. Ten czas jest następnie re-inwestowany w szkolenia, projekty innowacyjne czy zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Tylko w 2018 r. na podnoszenie kwalifikacji spółka przeznaczyła znaczną część odzyskanego czasu. Zrealizowano prawie 20 000 godzin szkoleniowych.
Efekty widzimy chociażby w rosnącym wskaźniku zaangażowania z 46% w 2015 do 55% w 2018 roku. Nominacja do Global Kaizen Award to nagroda dla każdego pracownika, który poprzez samodoskonalenie realnie zmienił firmę na lepsze. Wszyscy mamy apetyt na więcej. Najbardziej zachęcające są konkretne rezultaty i świadomość, że jeszcze wiele można poprawić.

Mariusz Bryke, CEO Kaizen Institute Poland:
– W tym roku Global Kaizen Award zostanie wręczona po raz pierwszy. Filozofia Kaizen budzi coraz szersze zainteresowanie wśród firm wszystkich branż. Coraz więcej projektów ukierunkowanych jest nie tylko na celowane usprawnienia, ale przede wszystkim na budowanie kultury ciągłego doskonalenia. Kaizen Institute, chcąc promować takie podejście oraz doceniać zaangażowanie i wysiłek organizacji wkładany w budowanie kultury Kaizen, ustanowił nagrodę Global Kaizen Award. Kaizen Institute doradza przedsiębiorstwom na całym świecie, w ponad 60 krajach, a metody zarządzania Kaizen stosują najwięksi światowi giganci, jak np. Toyota, Philips, Coca-Cola czy Disney.

 

MD

Dodaj komentarz