Raport z Polski

PKP Energetyka zapewni ciągłość dostaw energii dla transportu kolejowego

By maksymalnie zniwelować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, spółka wprowadziła dodatkowe zasady ograniczonego dostępu do kluczowych obiektów PKP Energetyka.

spółka przygotowuje kadry rezerwowe stanowiące zaplecze aktywnie funkcjonujących służb odpowiedzialnych za dystrybucję energii – zaznaczają przedstawiciele Grupy.

 

Pracownicy uzyskali możliwość pracy zdalnej. Są oni na bieżąco informowani o zasadach i zachowaniach minimalizujących ryzyko narażenia się na kontakt z wirusem w miejscu pracy, w podróży i domu.

Pracownicy PKP Energetyka uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. Stała współpraca ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania całej kolejowej infrastruktury energetycznej.

Mimo obecnej sytuacji w kraju, spółka kontynuuje ścisłą współpracę z partnerami i jest w stałym kontakcie z organami Państwa w celu przygotowania na możliwe skutki epidemii. Na bieżąco proponuje, uzgadnia i wprowadza odpowiednie działania zaradcze i prewencyjne.