Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity chce kupić nowe pociągi push-pull oraz wielosystemowe lokomotywy

Spółka PKP Intercity chce kupić 38 siedmiowagonowych pociągów piętrowych typu push-pull oraz 45 wielosystemowych lokomotyw. Przetarg, który właśnie został ogłoszony, obejmuje także usługę utrzymania zakupionych lokomotyw.

Do 10 sierpnia wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Po zbadaniu wszystkich dokumentów uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dialogu konkurencyjnym.

W sierpniu i wrześniu PKP Intercity planuje przeprowadzić dialog z wykonawcami, a miesiąc później zaprosi do składania ofert. Ten etap zaplanowano na przełom listopada oraz grudnia br.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli przewoźnika, przetarg rozstrzygnięty powinien zostać jeszcze w styczniu 2022 r.

PKP Intercity na tym etapie podało kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, bez ustalania ich wagi. Najważniejsza dla przewoźnika jest cena. W dalszej kolejności to: okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów; liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw; współczynnik gotowości lokomotyw; współczynnik niezawodności lokomotyw; wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego oraz prędkość maksymalna.

Zgodnie z pierwszymi informacjami dostawa siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi nastąpić ma nie później niż 31 maja 2026 r. Termin ten jest szacunkowy.