Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP Intercity chce kupić nowe pociągi push-pull oraz wielosystemowe lokomotywy

Spółka PKP Intercity chce kupić 38 siedmiowagonowych pociągów piętrowych typu push-pull oraz 45 wielosystemowych lokomotyw. Przetarg, który właśnie został ogłoszony, obejmuje także usługę utrzymania zakupionych lokomotyw.

Do 10 sierpnia wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Po zbadaniu wszystkich dokumentów uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dialogu konkurencyjnym.

W sierpniu i wrześniu PKP Intercity planuje przeprowadzić dialog z wykonawcami, a miesiąc później zaprosi do składania ofert. Ten etap zaplanowano na przełom listopada oraz grudnia br.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli przewoźnika, przetarg rozstrzygnięty powinien zostać jeszcze w styczniu 2022 r.

PKP Intercity na tym etapie podało kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, bez ustalania ich wagi. Najważniejsza dla przewoźnika jest cena. W dalszej kolejności to: okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów; liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw; współczynnik gotowości lokomotyw; współczynnik niezawodności lokomotyw; wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego oraz prędkość maksymalna.

Zgodnie z pierwszymi informacjami dostawa siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi nastąpić ma nie później niż 31 maja 2026 r. Termin ten jest szacunkowy.

Jak podaje przewoźnik, w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw okres obowiązywania umowy trwać będzie do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże nie krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw.

Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, nie może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.

W przypadku nie przyznania dofinansowania na inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowego Programu Odbudowy, postępowanie może zostać unieważnione.

Dodaj komentarz