Tabor

PKP Intercity naprawi i zmodernizuje 14 wagonów osobowych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux / 112A Lux. Otwarcie ofert nastąpi 3 września 2020 r.

Zadanie podzielone zostało na dwie części i objęte jest min. 36-miesięczną gwarancją.

  • Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów osobowych typu 111A Lux.
  • Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 9 wagonów osobowych typu 112A Lux.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami przedziałowymi drugiej klasy. Termin zrealizowania zamówienia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Prace przy jednym wagonie mogą trwać nie dłużej niż 70 dni kalendarzowych. W przypadku pierwszego wagonu termin wykonania nie może być dłuższy niż 280 dni od daty podpisania umowy.

W ramach kontraktu, wykonawca musi dostarczyć części, urządzenia, zespoły i podzespoły w ramach tzw. wyprawki dla dostarczonych wagonów po wykonanej naprawie wraz z modernizacją.

Termin przyjmowania ofert upływa 3 września 2020 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Będzie ono jawne. Wykonawcy mogą je obserwować w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, na VI piętrze, w sali konferencyjnej nr 618.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodaj komentarz