Przewozy towarowe

PKP LHS utworzy spółkę zależną PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na utworzenie przez PKP LHS spółki zależnej – PKP Linia Chełmska Szerokotorowa (PKP LCHS) z siedzibą w Chełmie.

Fot. Wikimedia / CC

Spółka PKP LCHS będzie zarówno zarządcą infrastruktury szerokotorowej linii kolejowej nr 63, operatorem obiektów infrastruktury usługowej, jak i przewoźnikiem towarów po tej linii.

Utworzenie spółki LCHS wzmocni kolejowy potencjał Ziemi Chełmskiej. Celem jest poprawa logistyki, zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu.

Czytaj dalej >