Tramwaje

Sześć firm chce zmodernizować toruńskie torowiska

Do przetargu na modernizację trzech torowisk tramwajowych w Toruniu stanęło 6 firm. W efekcie miasto zyska nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowisko, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej.

Fot. MZK Toruń

Przetarg na trzy zadania modernizacyjne, wchodzące w zakres projektu “Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” ogłoszono w marcu. Na zadania składają się:

 • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej (o łącznej długości ok. 2,5 km toru pojedynczego). Zadanie dzieli się na dwa etapy: etap I – odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina, etap II –  odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego (o  łącznej długości ok. 3 km toru pojedynczego).
 • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska (o łącznej długości ok. 2,7 km toru pojedynczego). Tu także wyodrębniono dwa etapy: I – odcinek ul. Kraszewskiego, zaś etap II to skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

  Do przetargu stanęło sześć firm – każda złożyła oferty na każde z trzech zadań:

 • Konsorcjum Colas Rail Polska Sp. z o.o. i Colas Rail SAS na zadanie pierwsze na kwotę 39.392.472,01 zł brutto, na zadanie drugie – 35.515.980,62 zł brutto, a na zadanie trzecie – 38.387.573,22 zł brutto,
 • Torpol S.A. na zadanie pierwsze – 48.005.745,39 zł brutto, na zadanie drugie – 36.975.398,08 zł brutto, a na zadanie trzecie – 47.120.305,72 zł brutto,
 • TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na zadanie pierwsze 41.828.246,17 zł brutto, na zadanie drugie – 36.291.169,85 zł brutto, a na zadanie trzecie – 39.413.162,30 zł brutto,
 • Strabag Sp. z o.o. na pierwsze zadanie 43.165.274,74 zł brutto, na drugie – 37.751.666,40 zł brutto, a na trzecie – 43.834.242,77 zł brutto,
 • ZUE S.A. na pierwsze zadanie  40.513.499,05 zł brutto, na drugie – 35.308.032,95 zł brutto, a na trzecie – 37.157.519,17 zł brutto,
 • Balzola Polska Sp. z o.o. na pierwsze zadanie 38.891.694,73 zł brutto, na drugie – 31.830.930,53 zł brutto, a na trzecie – 33.899.771,13 zł brutto.

Teraz oferty sprawdzone zostaną pod kątem formalnym i merytorycznym. Ponieważ łącznie przewyższają zarezerwowaną na ten cel kwotę, zostaną także przeanalizowane możliwości finansowe w celu wykorzystania rezerwy zawartej w budżecie projektu.

Głównym celem modernizacji torowisk jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportumiejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii infrastruktury.

Dodaj komentarz