Inwestycje

PKP PLK oraz GDDKiA podejmują ścisłą współpracę przy inwestycjach

Fot. Wikimedia / CC

PKP PLK oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie ramowe, wskazujące pole współpracy skutkującej sprawniejszym przygotowywaniem i szybszą realizacją inwestycji drogowych i kolejowych.

Strony porozumienia deklarują koordynację planowanych, przygotowywanych i realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych oraz wzajemne wykorzystanie dotychczas zgromadzonego doświadczenia. Będzie stały kontakt między zespołami przygotowującymi inwestycje, co pozwoli na wymianę informacji i dokumentacji na różnych etapach przygotowania, aby jeszcze lepiej skoordynować projekty obu zarządców.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie największy w historii kolei program inwestycyjny, jakim jest Krajowy Program Kolejowy. To wyzwanie, gdyż przy takiej skali prac bardzo często nasze inwestycje muszą być powiązane z inwestycjami innych zarządców, w tym także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zacieśnienie współpracy korzystnie wpłynie na proces od przygotowania po realizację zadań zarządcy infrastruktury oraz partnerów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.