Raport z Polski

Wrocław zawalczy o prestiżową europejską nagrodę

Fot. JK / Wroclaw.pl

Wrocław znalazł się na liście miast nominowanych przez Komisję Europejską do nagrody Sustainable Mobility Awards. Stolica Dolnego Śląska rywalizuje o zwycięstwo aż w dwóch kategoriach.

Komisja Europejska każdego roku przyznaje nagrody miastom lub regionom, które pozytywnie i odważnie podchodzą do kreowania zrównoważonej mobilności wspólnie z mieszkańcami. Wyróżnienia te ujęte są w kilku kategoriach, a zgłoszenia miast ocenia niezależne jury.

Wrocław aplikował do nagrody w kategorii: EUROPEANMOBILITYWEEK Awards 2019 oraz Award for Sustainable Urban Mobility Planning. Pierwsza z nich dotyczy organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w drugiej miasta są wyróżniane za najlepszy Plan Zrównoważonej Mobilności.

– Zgłaszając się do konkursu pokazaliśmy wrocławskie działania związane z tematem przewodnim 2019 roku, czyli bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów – pod hasłem CHODŹ Z NAMI. No i udało się! Zostaliśmy docenieni – my wszyscy! To wyjątkowe wyróżnienie dla Wrocławia, a właściwie dla wrocławian – bo bez zaangażowania mieszkańców, aktywistów i wielu innych grup interesariuszy, żaden z tych projektów nie zaistniałby w naszym mieście – podkreśla Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.