Inwestycje

PKP PLK szukają wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Inwestycji Kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowego ogłosiły przetarg na “Opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko w ramach przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Inwestycji Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w perspektywie 2021 – 2027 z uwzględnieniem ram do roku 2030.”

Przetarg ogłoszony został w piątek 28 lutego. Termin składania ofert mija 13 marca 2020 r. o godz. 12.00.

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko…” należy przygotować według ściśle określonych wymagań w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP PLK: platformazakupowa.plk-sa.pl.

Jednym z wymagań ofertowych jest dysponowanie Zespołem Ekspertów, minimum 1 osoby będącej:

  • kierownikiem projektu, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska
  • specjalistą w dziedzinie ochrony środowiska
  • specjalistą w dziedzinie ochrony przyrody
  • specjalistą akustykiem
  • specjalistą GIS

Kryterium oceny oferty:

  • 60 proc. – cena całkowita brutto
  • 40 proc. – doświadczenie członków Zespołu Ekspertów

Termin realizacji zamówienia obowiązuje od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2020 r.

Dodaj komentarz