Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK z nowym Zarządem

Walne Zgromadzenie PKP PLK zatwierdziło 2 sierpnia Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2020 r., co spowodowało wygaśnięcie mandatów członków Zarządu PKP PLK poprzedniej kadencji.

W związku z tym wybrano nowy Zarząd, w którego skład weszli:

  1. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu,
  2. Radosław Celiński, członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
  3. Piotr Majerczak, członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
  4. Arnold Bresch, członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji,
  5. Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.

Dodaj komentarz