Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP PLK za 9 mln zł usprawni przeładunek towarów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym

PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontują szeroki i „normalny” tor na stacji towarowej w Werchracie w woj. podkarpackim. Dzięki inwestycji przewóz i przeładunek towarów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Werchrata – Rawa Ruska będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Koszt prac to prawie 9 mln zł.

Na stacji w Werchracie, kolejowym przejściu granicznym w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, przeładowywane są wagony z Ukrainy, przewożące materiały m.in. do produkcji ceramiki, sól drogowa i przemysłowa, kruszywa. Towary wjeżdżają po torze szerokim granica państwa – Kaplisze (linia 116), a następnie są przekładane na tor „normalny” linii Munina – Hrebenne. Glina przewożona jest do Opoczna. Sól i kruszywa transportowane są koleją w różne strony kraju. W zeszłym roku na stacji w Werchracie przeładowano 300 tysięcy ton towarów. W drugim półroczu bieżącego roku deklarowane jest zwiększenie przeładunku o 1000 ton miesięcznie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za prawie 9 milionów złotych netto na przebudowę dwóch torów: szerokiego oraz normalnego o łącznej długości blisko 1,5 km z zastosowaniem nawierzchni bezpodsypkowej. Przewidziano remont odwodnienia. Przebudowany będzie przepust. Efektem robót będą sprawniejsze, bezpieczniejsze przejazdy pociągów towarowych a tym samym zwiększenie potencjału punktu przeładunkowego.

Zadanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w torach nr 220, linii nr 116 i torze nr 35 linii nr 101 w stacji Werchrata w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Werchrata – Rawa – Ruska” będzie wykonane w latach 2022-23. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.

Dodaj komentarz