Pasażer Wydarzenia

Weź udział w konkursie KM i wygraj darmowe bilety na przejazd

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Koleje Mazowieckie zapraszają młodzież w wieku od 18 do 26 lat do udziału w konkursie, w którym do wygrania są trzy darmowe bilety kolejowe miesięczne, sieciowe: Karta INTERCITY klasa 2, na podstawie których zwycięzcy pojadą w zaplanowaną przez siebie podróż po Polsce i zrelacjonują ją w mediach społecznościowych.

Celem konkursu jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na temat rozwoju transportu kolejowego w Polsce i popularyzować wiedzę w tym zakresie.

Co zrobić, aby zdobyć bilet?

  • Wymyśl i opisz plan podróży po Polsce, w którym znajdzie się przynajmniej 7 z 13 uwzględnionych w konkursie miast: Warszawa, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Cieszyn, Katowice, Zakopane, Kraków, Rzeszów, Lublin.
  • Określ termin, w którym zamierzasz zrealizować swoją podróż.
  • Uzasadnij swój wybór i wskaż media społecznościowe, poprzez które ją zrelacjonujesz. Zaprojektuj #hashtag dla planowanej podróży.
  • W opisie dodaj propozycję wykonania „zadania specjalnego”, czyli podróży
    z wykorzystaniem niekonwencjonalnego środka transportu szynowego (np. przejazd kolejką wąskotorową, drezyną kolejową lub pociągiem ciągniętym przez lokomotywę parową).
  • Zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz konkursowy (dostępne TUTAJ) i prześlij na adres promocja@mazowieckie.com.pl do 9 sierpnia br.

Ogłoszenie wyników konkursu

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa, która będzie oceniała zgłoszenia na podstawie kreatywności oraz oryginalność ich opisu. Pod uwagę będą brane narzędzia oraz sposoby realizacji wskazane do relacjonowania podróży i sposoby jej realizacji. Ważna jest także poprawność językowa zgłaszanej pracy. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.mazowieckie.com.pl, do 11 sierpnia br. Każda z trzech wyróżnionych osób otrzyma darmowy bilet miesięczny sieciowy imienny: Karta INTERCITY klasa 2, ważny przez 1 miesiąc od daty zapisanej na bilecie i na jego podstawie odbędzie zaplanowaną przez siebie podróż. Realizacja wycieczki powinna odbyć się w okresie od 17 sierpnia 2021 roku do 10 września 2021 r.

Zwycięzcy zostaną reporterami YOUMOBIL

Każdy z trzech wyłonionych laureatów zostanie reporterem YOUMOBIL – pojedzie w zaplanowaną przez siebie podróż i będzie ją relacjonował w wybranych mediach społecznościowych (po polsku i po angielsku). Odwiedzi i opisze siedem wybranych przez siebie miast, wykona „zadanie specjalne”, zrelacjonuje swoje wrażenia i doświadczenia, zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży

Konkurs jest organizowany w ramach projektu CE1307 YOUMOBIL („Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”), którego Województwo Mazowieckie jest partnerem. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020 (dalej zwanego Projektem), którego celem jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dodaj komentarz