Raport z Polski Wydarzenia

PKP S.A. w rękach Ministerstwa Infrastruktury?

Do końca marca spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.) trafić ma pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury. Projekt rozporządzenia trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Co w związku z tym się zmieni?

Kompleks budynków Ministerstwa Infrastruktury. Czy stąd będzie zarządzana spółka PKP S.A.? (fot. Adrian Grycuk)
Kompleks budynków Ministerstwa Infrastruktury. Czy stąd będzie zarządzana spółka PKP S.A.? (fot. Adrian Grycuk)

Po przekazaniu spółki PKP pod zarząd Ministerstwa Infrastruktury, uprawnienia związane z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w PKP S.A. miałby minister właściwy ds. transportu.

Ponadto, zmiany miałyby poprawić realizację polityki transportowej w kraju. Za tę bowiem odpowiedzialność ponosi minister infrastruktury.

Projekt zmian w PKP S.A. opracowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, z ministrem Borysem Budką na czele.

Obecnie w skład Grupy PKP wchodzą m.in.: PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Dodaj komentarz