Wydarzenia

Polska kolej szybsza i sprawniejsza

IV Kongres 590 przeszedł już do historii. W dniach 7-8 października br. podrzeszowską Jasionkę odwiedziło ponad 6 tys. gości. Ponad setka paneli, spotkań i dyskusji dotyczyła szerokiego spektrum polskiej gospodarki.

Wspólnym mianownikiem, który czerpie z nazwy kongresu – trzech pierwszych cyfr polskiego kodu kreskowego, było umocnienie polskiej marki. Omawiano działania nadające kierunki rozwoju gospodarki, która dążąc do utrzymania wzrostu ekonomicznego musi odpowiadać na bieżące wyzwania. Celem długofalowym przyświecającym organizatorom jest realny awans Polski w hierarchii gospodarczej regionu, jak i świata.
„Polska kolej przyspiesza” – taką nazwę nosił panel, który odbył się w Strefie Debat podczas kongresu. W gronie jego uczestników znaleźli się przedstawiciele rządu, administracji i szefowie spółek kolejowych.

Polska kolej nadrabia zaległości, pasażerów przybywa, a sektor przewozów towarowych ma przed sobą ogromne możliwości. Tak w największym skrócie można podsumować wypowiedzi panelistów, którzy w swoich stwierdzeniach podpierali się konkretnymi danymi. Nie zabrakło także przedstawienia ambitnych planów.
Słowo „przyspiesza”, które znalazło się w tytule debaty znalazło odniesienie do wielu procesów, jakie można obserwować w ostatnich latach na kolei. Chodzi tutaj zarówno o dosłowną prędkość, wolumen pasażerów oraz poziom inwestycji.
Prędkość 200 km na godzinę stała się faktem, a co godne podkreślenia atut szybkości idzie w parze z komfortem, przewidywalnością i bezpieczeństwem, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów – powiedział prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński. Dalej odnosząc się do wprowadzonego i jakże oczekiwanego Wspólnego Biletu, przedstawił plany jego rozwoju o takie usługi jak np. hotel, taksówka, car-sharing.
Wzrost jakości świadczonych usług transportowych realnie przekłada się na ich popularność. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przekazał dane o ilości pasażerów w minionym roku, która wyniosła 310 milionów pasażerów. Jest to o 30 milionów więcej niż w roku 2015, a co najważniejsze cały czas obserwowana jest tendencja zwyżkowa, ponieważ w pierwszym półroczu 2019 roku przewieziono 161 milionów pasażerów. Jak podkreślił – taki wzrost nie byłby możliwy, gdyby nie konkretne, kompleksowe inwestycje i nawiązanie dialogu z ich wykonawcami. Przypomnijmy, że 76 mld zł z Krajowego Programu Kolejowego ma trafić na ich realizację do 2023 roku. O tym, że proces modernizacji nabrał konkretnego tempa świadczy fakt, iż w tym roku realizowanych jest 220 inwestycji w ramach KPK.

Obecnie mamy 100 miast powyżej 10 000 mieszkańców, które nie są obsługiwane przez kolej. Zmianie tego stanu będzie służył program Kolej Plus.
Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury

 

Poza inwestycjami na głównych szlakach są także plany walki z kolejowym wykluczeniem.
Działania polegające na odbudowie szkieletu komunikacyjnego mają być realizowane we współpracy z samorządami. Wymogiem rozpatrzenia wniosku aplikującej do programu gminy, będzie jego uzgodnienie z samorządem wojewódzkim. Ma to być gwarancja późniejszego wykorzystania reaktywowanej trasy. Docelowo dofinansowanie ma wynosić 85% z budżetu państwa, przy 15% wkładu samorządu.
Cały czas jednak potrzeby są ogromne, jak stwierdził prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchelinwestycjemodernizacja to niezbędne działania dla funkcjonowania i rozwoju kolei. W celu nadrobienia wieloletnich zaniedbań potrzebne jest jeszcze 200-250 mld zł. Dalej odnosząc się do prowadzonych sukcesywnie prac modernizacyjnych wskazał, iż pomimo konieczności ich realizacji na uczęszczanych trasach, niedogodności z tym związane nie wpływają znacząco na zmiany w czasie kursowania pociągów. Przy zwiększonej liczbie realizowanych połączeń, pasażerów i przewożonych towarów, punktualności, jest na dobrym poziomie.

Decyzje podejmowane dziś będą miały znaczenie za kilka, czasem kilkanaście lat. Warto o tym pamiętać, też w kontekście tych decyzji, które nie zostały podjęte kilka i kilkanaście lat temu.
Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity

 

MD

Dodaj komentarz