Wydarzenia

Polska kolej szybsza i sprawniejsza

IV Kongres 590 przeszedł już do historii. W dniach 7-8 października br. podrzeszowską Jasionkę odwiedziło ponad 6 tys. gości. Ponad setka paneli, spotkań i dyskusji dotyczyła szerokiego spektrum polskiej gospodarki.

Wspólnym mianownikiem, który czerpie z nazwy kongresu – trzech pierwszych cyfr polskiego kodu kreskowego, było umocnienie polskiej marki. Omawiano działania nadające kierunki rozwoju gospodarki, która dążąc do utrzymania wzrostu ekonomicznego musi odpowiadać na bieżące wyzwania. Celem długofalowym przyświecającym organizatorom jest realny awans Polski w hierarchii gospodarczej regionu, jak i świata.
„Polska kolej przyspiesza” – taką nazwę nosił panel, który odbył się w Strefie Debat podczas kongresu. W gronie jego uczestników znaleźli się przedstawiciele rządu, administracji i szefowie spółek kolejowych.

Polska kolej nadrabia zaległości, pasażerów przybywa, a sektor przewozów towarowych ma przed sobą ogromne możliwości. Tak w największym skrócie można podsumować wypowiedzi panelistów, którzy w swoich stwierdzeniach podpierali się konkretnymi danymi. Nie zabrakło także przedstawienia ambitnych planów.
Słowo „przyspiesza”, które znalazło się w tytule debaty znalazło odniesienie do wielu procesów, jakie można obserwować w ostatnich latach na kolei. Chodzi tutaj zarówno o dosłowną prędkość, wolumen pasażerów oraz poziom inwestycji.
Prędkość 200 km na godzinę stała się faktem, a co godne podkreślenia atut szybkości idzie w parze z komfortem, przewidywalnością i bezpieczeństwem, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów – powiedział prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński. Dalej odnosząc się do wprowadzonego i jakże oczekiwanego Wspólnego Biletu, przedstawił plany jego rozwoju o takie usługi jak np. hotel, taksówka, car-sharing.
Wzrost jakości świadczonych usług transportowych realnie przekłada się na ich popularność. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przekazał dane o ilości pasażerów w minionym roku, która wyniosła 310 milionów pasażerów. Jest to o 30 milionów więcej niż w roku 2015, a co najważniejsze cały czas obserwowana jest tendencja zwyżkowa, ponieważ w pierwszym półroczu 2019 roku przewieziono 161 milionów pasażerów. Jak podkreślił – taki wzrost nie byłby możliwy, gdyby nie konkretne, kompleksowe inwestycje i nawiązanie dialogu z ich wykonawcami. Przypomnijmy, że 76 mld zł z Krajowego Programu Kolejowego ma trafić na ich realizację do 2023 roku. O tym, że proces modernizacji nabrał konkretnego tempa świadczy fakt, iż w tym roku realizowanych jest 220 inwestycji w ramach KPK.

Obecnie mamy 100 miast powyżej 10 000 mieszkańców, które nie są obsługiwane przez kolej. Zmianie tego stanu będzie służył program Kolej Plus.
Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury

 

Poza inwestycjami na głównych szlakach są także plany walki z kolejowym wykluczeniem.
Działania polegające na odbudowie szkieletu komunikacyjnego mają być realizowane we współpracy z samorządami. Wymogiem rozpatrzenia wniosku aplikującej do programu gminy, będzie jego uzgodnienie z samorządem wojewódzkim. Ma to być gwarancja późniejszego wykorzystania reaktywowanej trasy. Docelowo dofinansowanie ma wynosić 85% z budżetu państwa, przy 15% wkładu samorządu.
Cały czas jednak potrzeby są ogromne, jak stwierdził prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel – inwestycje i modernizacja to niezbędne działania dla funkcjonowania i rozwoju kolei. W celu nadrobienia wieloletnich zaniedbań potrzebne jest jeszcze 200-250 mld zł. Dalej odnosząc się do prowadzonych sukcesywnie prac modernizacyjnych wskazał, iż pomimo konieczności ich realizacji na uczęszczanych trasach, niedogodności z tym związane nie wpływają znacząco na zmiany w czasie kursowania pociągów. Przy zwiększonej liczbie realizowanych połączeń, pasażerów i przewożonych towarów, punktualności, jest na dobrym poziomie.

Decyzje podejmowane dziś będą miały znaczenie za kilka, czasem kilkanaście lat. Warto o tym pamiętać, też w kontekście tych decyzji, które nie zostały podjęte kilka i kilkanaście lat temu.
Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity

 

W kontekście modernizacji prowadzanej na kolei, jak i w duchu całego kongresu, wypowiedział się prezes PKP Intercity.
Za godny uwagi uznał fakt, iż działania realizowane przez kolej, jak również jego spółkę – w tym unowocześnianie taboru, prowadzone są za pośrednictwem polskich firm. Podkreślił, iż na przestrzeni ostatnich lat nie była to oczywista praktyka. Dalej przedstawił zrealizowane przez Intercity inwestycje w zaplecze techniczne, jak np. warta ok. 10 mln zł stacja postojowa w Kołobrzegu, której zadaniem jest przygotowywanie składów Pendolino przed wyruszeniem w trasę.
Przyspieszenie na kolei nie dotyczy tylko przewozów pasażerskich, ale także towarowych. Członek Zarządu PKP Cargo Witold Bawor przedstawił aktualne działania i plany spółki, która dąży do prowadzenia kompleksowych usług logistycznych. W tym celu tworzona jest sieć jednolitych terminali, zintegrowanych zarówno pod kątem zarządzania, jak i wyposażenia. Sukcesywnie rozbudowywany jest tabor, który dzięki korzystaniu z unijnego dofinansowania, powiększany jest o platformy kontenerowe.

Największy w historii przetarg na platformy kontenerowe dofinansowywany przez środki unijne, jest w trakcie realizacji. Pierwsze wagony pojawią się prawdopodobnie w czwartym kwartale tego roku, więc pewnie w listopadzie. Następne 1200 platform pojawi się w przeciągu dwóch lat.
Witold Bawor, członek Zarządu ds. Operacyjnych

 

Ambicją spółki jest stworzenie Centralnego Portu Kontenerowego w Europie Środkowej, który krzyżowałby Nowy Jedwabny Szlak z kierunkiem wymiany handlowej państw tzw. Trójmorza, czyli północ-południe. Celem jest konkurencja z hubami logistycznymi na terenie Niemiec. Polska chce i może to zmienić – podkreślił.
Tytuł panelu „Polska kolej przyspiesza” znalazł realne odbicie w wypowiedziach uczestników. Kolejowe przyspieszenie stało się faktem i można je dostrzegać na wielu płaszczyznach. Świadczy o tym, choćby podniesienie standardu usług, co dla pasażerów znaczy nie tylko szybciej, ale i nowocześniej, bardziej komfortowo. Poprzez ciągły proces modernizacji zmienia się oblicze kolei. Negatywne epitety przypisywane największemu przewoźnikowi przez dziesięciolecia, przestają mieć rację bytu. Bardzo cieszy fakt, że dalekosiężne plany łączą się z zabezpieczeniem finansowym, zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich. Zapotrzebowanie na niskoemisyjny transport, ciągły wzrost mobilności osób i wolumenu przewożonych towarów, to wyzwania, na które kolej może realnie odpowiedzieć. Pozostaje mieć nadzieję, że pokładane w niej nadzieje nie zostaną zaprzepaszczone, kolej nie zwolni i stanie się synonimem polskiej marki, która odniosła sukces.

PGNiG i PKP CARGO sprawdzą możliwość przewozu paliwa gazowego LNG za pośrednictwem kolei

Skroplony gaz ziemny sprowadzany do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw, działających w Polsce. Aktualnie skroplony gaz z Terminalu LNG transportowany jest do odbiorców w całym kraju głównie z wykorzystaniem autocystern kriogenicznych. Uruchomienie transportu kolejowego paliwa LNG pozwoliłoby na przewożenie znacznie większych ilości gazu w krótkim czasie i tym samym otworzyło nowe, bardzo interesujące perspektywy biznesowe.
– Chcemy w pełni wykorzystać potencjał biznesowy jaki daje nam technologia LNG, dlatego dynamicznie rozwijamy ten segment naszej działalności. Gaz skroplony dzięki aktywności GK PGNIG wykorzystywany jest jako ekologiczne paliwo w przemyśle, rozwija średni i mały biznes na terenach gdzie nie ma gazu sieciowego, znajduje zastosowanie w ciężkim transporcie kołowym oraz służy do zasilania autobusów miejskich. Jestem przekonany, że transport LNG koleją pozwoli na osiągniecie jeszcze większej skali dostaw, a co za tym idzie zoptymalizuje parametry kosztowe oferty – powiedział Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.
Pierwszym etapem współpracy PGNiG Obrót Detaliczny i PKP CARGO ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu na początku 2020 roku. Będzie to pierwszy tego rodzaju transport w Polsce.
– PKP CARGO bacznie obserwuje rynek i widzimy, że dzięki importowi gazu skroplonego rośnie zapotrzebowanie na przewóz tego surowca w głąb kraju. Tworzy się nowy sektor rynku przewozowego, na którym chcemy być obecni i zaoferować naszemu klientowi jak najlepsze warunki transportu gazu. Liczymy, że ten list intencyjny stanie się podstawą podpisania w niedalekiej przyszłości umowy przewozowej. Dla nas to nie tylko biznes, cieszymy się, że będziemy mogli wziąć aktywny udział w procesie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO.
PKP CARGO wykazuje jednocześnie zainteresowanie, dotyczące utworzenia centrów przeładunkowych LNG, zlokalizowanych przy terminalach przeładunkowych, będących w dyspozycji Spółki. Umożliwiłoby to transport intermodalny, pozwalający na szybką lokalną dystrybucję paliwa LNG do odbiorców końcowych.

Poczta Polska, Grupa Enea i KZŁ podpisały list intencyjny na rzecz rozwijania elektromobilności

Wykorzystanie szans biznesowych i wspólna realizacja projektów – to główne założenia listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Pocztą Polską a Grupą Enea oraz Kolejowymi Zakładami Łączności. Spółki zobowiązały się do wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją ładowarek i pojazdów elektrycznych.
Podpisanie listu intencyjnego wpisuje się w realizowany przez Pocztę Polską program „Elektromobilność”. Poczta Polska będąc największą polską firmą logistyczną, działającą w Europie Środkowo-Wschodniej przygotowuje się do wprowadzenia „Stref Czystego Transportu”. Mają one spowodować ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego.
– Poczta Polska współpracuje z firmami i instytucjami, które działają na rzecz elektromobilności. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które pomogą we wdrażaniu i eksploatacji w naszej flocie aut nisko- i zeroemisyjnych. Zależy nam, aby transport przesyłek pocztowych był w coraz większym stopniu ekologiczny. Chcemy razem z naszymi partnerami skoncentrować się na rozwoju infrastruktury wspomagającej elektromobilność, choćby poprzez montaż ładowarek w naszych sortowniach i przy placówkach pocztowych – podkreśla Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki.
Pierwsza decyzja dotycząca najmu takich samochodów zapadła po przeprowadzeniu największych w Polsce testów aut elektrycznych w 2018 roku. Pierwsze „elektryki” obsługujące transport przesyłek będą mieć ładowność do 800 kg i dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony. Dołączą do pocztowej floty w przyszłym miesiącu.
Grupa Enea bierze aktywny udział w działaniach na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury e-mobility w Polsce. Wykorzystanie na dużą skalę pojazdów elektrycznych wymaga powstania odpowiedniego ekosystemu. Jego częścią są sieci energetyczne oraz podłączone do nich stacje ładowania samochodów elektrycznych. Podpisany list intencyjny jest częścią Programu Rozwoju Elektromobilności w Grupie Enea.

Grupa Enea wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe obszaru elektromobilności i aktywnie uczestniczy w budowie ekosystemu dla e-aut, który otwiera możliwości tworzenia nowych linii biznesowych dla koncernów energetycznych. Zapoczątkowana dziś współpraca z Pocztą Polską jeat zgodna ze strategicznymi planami rozwojowymi Enei w tym obszarze. Liczymy na wymianę doświadczeń, a także budowanie synergii, co pozwoli nam na wykorzystanie szans biznesowych na dynamicznie rozwijającym się rynku e-mobility.
Mirosław Kowalik, prezes Enei

 

List intencyjny podpisany został pomiędzy Pocztą Polską, a Eneą S.A. – sprzedawcą energii oraz z Eneą Serwis, która w zakresie elektromobilności współpracuje KZŁ – producentem polskiej ładowarki dla samochodów elektrycznych „ecoMoto”.
– Enea Serwis posiada doświadczenie w kompleksowym montażu i serwisie stacji ładowania samochodów elektrycznych. Prowadzimy również audyty i prace projektowe związane z tworzeniem optymalnej sieci punktów ładowania. Nasze cenne kompetencje wykorzystamy przy współpracy z Pocztą Polską. Jesteśmy przekonani, że wzajemna współpraca w przyszłości zapewni znaczny wzrost dostępności punktów ładowania – powiedział Sławomir Szczot, wiceprezes ds. rozwoju w Enei Serwis.

Podpisywane dzisiaj porozumienie to kolejny istotny krok w kierunku rozwoju elektromobilności w Polsce. Wraz z naszymi Partnerami z Poczty Polskiej i Grupy Enea będziemy nie tylko rozwijać infrastrukturę ładowania dla Poczty Polskiej ale również edukować i promować elektromobilność.
Krzysztof Magierowski, prezes zarzadu KZŁ Bydgoszcz

 

Przygotowane na potrzeby Poczty Polskiej stacje ładowania ecoMOTO to zaawansowane i innowacyjne urządzenia, które spełniają wszelkie wymogi ustawy o elektromobilności. Urządzenia te posiadają certyfikat zgodności z normami branżowymi, a niedawno zostały również odznaczone Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Każda stacja ecoMOTO posiada dwa gniazda ładowania o mocy 22 kW oraz system zabezpieczeń. ecoMOTO jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Do jej uruchomienia nie trzeba rejestrować się w żadnym systemie ani posiadać specjalnej karty.

RK

Reklama

Avatar
MD