Aktualności Targi

Stadler zaprezentował nowe pojazdy na Trako

Podczas 13. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku Stadler zaprezentował nowe typy pojazdów – FLIRT wyprodukowany dla Kolei Mazowieckich i tramwaj TANGO NF2 «nOVA» zbudowany dla czeskiego miasta Ostrawa oraz rozwiązania z zakresu sygnalingu.

Pierwszy z wymienionych pojazdów to Elektryczny Zespół Trakcyjny typu FLIRT dla Kolei Mazowieckich. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku spółka Stadler PolskaKoleje Mazowieckie zawarły umowę ramową na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT do obsługi tras regionalnych na Mazowszu. Umowa o wartości ponad 2,2 miliarda zł zakłada dostawę 71 EZT FLIRT wraz z ich serwisowaniem w całym okresie do naprawy w poziomie utrzymania P5 i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Wartość dofinansowania pierwszych sześciu pojazdów w ramach RPO WM to 96,16 mln zł. Kolejne pojazdy będą dofinansowane z POIiŚ w wysokości 580 mln zł. To zamówienie jest największym w historii polskiej kolei kontraktem na zakup pojazdów kolejowych.
Prezentowany podczas tegorocznych targów TRAKO pojazd został wyprodukowany w ramach pierwszej umowy wykonawczej na dostawę sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT zawartej w maju 2018 roku. W uroczystej prezentacji pierwszego nowego pojazdu dla Mazowsza wzięli udział: przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej Kolei Mazowieckich oraz przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej Stadlera.

Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego podkreślił:
Koleje Mazowieckie to dziś najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w kraju. Rekordowy, historyczny kontrakt na 71 nowoczesnych ezt-ów o wartości 2,2 mld zł potwierdza jego rolę na rynku. Codziennie potwierdzają ją też pasażerowie wybierający popularną KM-kę jako środek transportu do pracy czy szkoły.

 

MD