Aktualności Analizy

Lockdown gospodarki odbił się na wyniku PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. przedstawił wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za I półrocze 2020 r. W prezentowanym zestawieniu widać, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kondycję gospodarki, a co za tym idzie na zapotrzebowanie na surowce transportowane koleją.

Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2020 roku wygenerowała 1,96 mld zł przychodów wobec 2,45 mld zł przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. EBITDA w tym okresie wyniosła 206,8 mln zł, a EBIT uplasował się na poziomie -181,9 mln zł. Wskaźniki te są niższe aniżeli w pierwszym półroczu 2019 roku, kiedy EBITDA wyniosła 450 mln zł oraz EBIT osiągnął wysokość 102 mln zł. Szacunkowy wynik netto wyniósł – 191,9 mln zł wobec 47,9 mln zł zysku w analogicznym okresie 2019 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2020 roku zaplanowana jest na 20 sierpnia 2020 r.

Czytaj dalej >