Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Planowanie inwestycji transportowych Zintegrowany Model Ruchu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ukończyło pracę nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

Model jest profesjonalnym narzędziem, które ma wesprzeć planowanie przyszłych inwestycji transportowych. Skorelowane dane będą wykorzystywane do analiz w zakresie nowych dróg, linii kolejowych, a także połączeń autobusowych i lotniczych. Wszystko to z myślą m.in. o nowej perspektywie 2021-2027, w której Komisja Europejska będzie wymagała zgodności z modelem.

CUPT rozpoczął pracę nad modelem już w 2018 r. wespół z firmą ARUP. Dzięki temu szeroko zakrojonemu narzędziu, jakim jest zintegrowany model ruchu będzie można prowadzić kompleksowe analizy adresujące m.in. poniższe potrzeby:

  • optymalizacji procesu planowania strategicznego i wdrażania polityki transportowej na poziomie krajowym i regionalnym,
  • oceny przyszłych strategicznych planów transportowych w Polsce,
  • oceny nowych dużych projektów inwestycyjnych,
  • analizy wariantowej opcji inwestycyjnych.

Model jest profesjonalnym narzędziem, które ma wesprzeć planowanie przyszłych inwestycji transportowych

Model opracowywany jest przy użyciu oprogramowania PTV VISUM i oparty jest na klasycznym podejściu czterostopniowym odwzorowującym popyt transportowy w zakresie:

  • potencjału generowanego,
  • rozkładu przestrzennego podróży,
  • wyboru sposobu podróżowania,
  • rozkładu podróży w sieci transportowej.

Metodologia budowy modelu transportowego ZMR oparta jest na stworzeniu modelu bazowego na rok 2015 oraz modelu prognostycznego w horyzontach czasowych 2019, 2025, 2030 i w dalszych odległych okresach. Takie podejście do prognoz ruchu umożliwia najbardziej prawdopodobne zobrazowanie systemu transportowego w perspektywie krótko i długoterminowej, w oparciu o przyjęte założenia rozwoju sieci transportowej oraz zmiany socjodemograficzne.