Raport z Polski

Pociągi PKP Intercity sprzątać będą… więźniowie

Utrzymaniem czystości w wagonach PKP Intercity zajmą się więźniowie. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także Służby Więziennej i spółki WARS.

Decyzję o współpracy w utrzymaniu czystości z zakładami karnymi podjęto po pozytywnym zakończeniu projektu pilotażowego. Do sprzątania wagonów zaangażowanych zostanie 350 więźniów z 17 jednostek penitencjarnych w Polsce.

Czytaj dalej >