Raport z Polski

Pociągi PKP Intercity sprzątać będą… więźniowie

Utrzymaniem czystości w wagonach PKP Intercity zajmą się więźniowie. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także Służby Więziennej i spółki WARS.

Decyzję o współpracy w utrzymaniu czystości z zakładami karnymi podjęto po pozytywnym zakończeniu projektu pilotażowego. Do sprzątania wagonów zaangażowanych zostanie 350 więźniów z 17 jednostek penitencjarnych w Polsce.

Jak podkreślali przedstawiciele rządu, do działań tych skierowane zostaną osoby nie zagrażające społeczeństwu, skazane m.in. za niepłacenie alimentów. Każdy więzień będzie czasowo kontrolowany przez pracowników SW, każdego również będzie obowiązywał ścisły regulamin.

Co istotne, żadna z osób osadzonych nie będzie miała kontaktu z pasażerami.

Dodaj komentarz