Wydarzenia

Na Politechnice Śląskiej powstała Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego

Ma 6 stanowisk do sterowania ruchem kolejowym i stanowisko nadzoru. W przyszłości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na polskich torach – na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej powstała Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego. Jak wygląda i jak zostanie wykorzystana?

Pracownia posłuży studentom, prowadzeniu licznych kursów oraz weryfikacji umiejętności pracowników prowadzących ruch kolejowy. W trakcie zajęć wykorzystają oni m.in. makietę w skali 1:87, na której znajdują się 4 przejazdy kolejowe, 115 zwrotnic, 12 posterunków ruchu, posterunki odgałęźne, 255 semaforów, a także mijanka, wiadukty i stacje kolejowe. Na makiecie prowadzić można ruch 12 pociągów jednocześnie. Sterowanie odbywa się przy pomocy tabletów.

Czytaj dalej >