Wydarzenia

Na Politechnice Śląskiej powstała Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego

Ma 6 stanowisk do sterowania ruchem kolejowym i stanowisko nadzoru. W przyszłości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na polskich torach – na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej powstała Pracownia Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego. Jak wygląda i jak zostanie wykorzystana?

Pracownia posłuży studentom, prowadzeniu licznych kursów oraz weryfikacji umiejętności pracowników prowadzących ruch kolejowy. W trakcie zajęć wykorzystają oni m.in. makietę w skali 1:87, na której znajdują się 4 przejazdy kolejowe, 115 zwrotnic, 12 posterunków ruchu, posterunki odgałęźne, 255 semaforów, a także mijanka, wiadukty i stacje kolejowe. Na makiecie prowadzić można ruch 12 pociągów jednocześnie. Sterowanie odbywa się przy pomocy tabletów.

Jak podaje portal silesiainfotransport.pl, powołując się na prof. Bogusława Łazarza, prorektora Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych, „Wyposażenie pracowni jest tożsame z obecnie wykorzystywanym przez pracowników prowadzących ruch kolejowy na szlaku wyposażonym w najnowszą aparaturę”.

Uczelnia, poza kształceniem studentów i pracowników kolei, chce realizować również misję badawczą.

Dodaj komentarz