Polregio Wydarzenia

Polregio rozważa zakup pociągów wodorowych

Polregio, operator przewozów pasażerskich o znacznym udziale w krajowym rynku, szykuje się do ponownego korzystania ze środków unijnych. Poprzednia edycja dofinansowania (obowiązująca do roku 2020) była dla przewoźnika niedostępna ze względu na toczące się postępowanie wyjaśniające. Jednak w ubiegłym roku Komisja Europejska ostatecznie przyznała, że Polregio może ubiegać się o finansowanie ze środków wspólnotowych.

Władze Polregio doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzenia nawet kilkuset nowych zespołów trakcyjnych zasilanych elektrycznie. (fot. POLREGIO)
Władze Polregio doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzenia nawet kilkuset nowych zespołów trakcyjnych zasilanych elektrycznie. (fot. POLREGIO)

To bardzo dobra wiadomość dla spółki, która organizuje przejazdy rozbudowanym taborem i pociągami w różnych wariantach, jednak już dość wiekowymi. Polregio już teraz zaznacza, że w związku z możliwością korzystania z dopłat unijnych i koniecznością odświeżenia parku pojazdowego, będzie stawiać swoim przyszłym dostawcom wysokie wymagania dotyczące nowego sprzętu kolejowego. Pojazdy szynowe, zgodnie z zapowiedziami, spełnią nie tylko bieżące wymogi technologiczne. Powinny być także dostosowane do możliwego rozwoju operatora i umożliwiać funkcjonalne wykorzystanie ich w przyszłości.

 

Idzie nowe? Możliwość zamówienia 10-12 pojazdów na wodór

Władze Polregio doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzenia nawet kilkuset nowych zespołów trakcyjnych zasilanych elektrycznie. Większy problem stanowi przy tym obsługa linii, które nadal nie zostały zelektryfikowane lub też pozostają w systemie mieszanym. Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia składów kolejowych o charakterze zeroemisyjnym, dobrym pomysłem inwestycyjnym wydaje się zakup pociągów typu dwusystemowego.