Aktualności Polregio

POLREGIO z żelazną konsekwencją zmienia się na lepsze dla pasażerów

Spółka Przewozy Regionalne jest największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, który wyznacza standardy oraz cieszy się wśród klientów i partnerów biznesowych doskonałą reputacją.

Codziennie dla 220 tysięcy podróżujących osób, w trasę wyrusza ponad 1900 pociągów POLREGIO.

 

Dzięki najszerszej siatce połączeń, Przewozy Regionalne do wielu miejsc docierają jako jedyni, ponieważ Spółce zależy na tym, aby każdy bez wyjątku mógł korzystać z kolei w swoim regionie.
Przewozy Regionalne zostały utworzone w 2001 roku jako podmiot Grupy PKP, którą opuściły w roku 2008 stając się Spółką zależną od wszystkich województw. Od momentu powstania borykały się z wieloma problemami – Spółka odnotowywała straty, a realne widmo upadku pogłębiało złą sytuację przewoźnika. Na skutek ciągłego braku rentowności oraz postępującego zadłużenia, w roku 2015 większościowy pakiet udziałów (50% i jeden udział) został objęty przez Agencję Rozwoju Przemysłu, a reszta pozostała w nadzorze samorządów województw.
To Agencja Rozwoju Przemysłu nadzorowała wdrożenie w Spółce będącego znacznym wyzwaniem i wymagającego wielu wyrzeczeń planu restrukturyzacji, zakładającego przełomowe przemiany wszystkich sfer działalności przewoźnika, w tym w zakresie podniesienia jakości obsługi pasażerów, inwestycji w nowy tabor, jego utrzymania oraz modernizacji, nowoczesności oraz innowacyjności, podniesienia efektywności operacyjnej oraz działań pro-środowiskowych. Spółka z żelazną konsekwencją dokonała gigantycznej transformacji, której najważniejszym skutkiem było trwałe uzyskanie rentowności, a pierwsze zyski wypracowane zostały już po pierwszym roku od wdrożenia działań naprawczych.
Sukces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych to efekt żelaznej konsekwencji w prowadzeniu zmian wewnątrz organizacji, wzorcowej współpracy w zakresie corporate governance z Agencją Rozwoju Przemysłu, a także bliskiej współpracy z samorządami wojewódzkimi. Po przeprowadzonej restrukturyzacji, Przewozy Regionalne utrzymują pozycję lidera jako największy przewoźnik kolejowy w Polsce, którego udział w rynku wynosi ponad 26%.

Myśląc jednak po raz pierwszy w historii Spółki o jej rozwoju konieczne są dalsze działania umożliwiające staranie się o zewnętrzne środki finansowania, a w szczególności pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Pozyskanie zewnętrznego finansowania pozwoli bowiem na realizację dodatkowych inwestycji mających wpływ na poprawę jakości świadczonych usług dla pasażerów, a także na umocnienie pozycji Spółki na rynku.
Formalnie Przewozy Regionalne funkcjonują nadal jako podmiot znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a zmiana formy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną pozwoliłaby na uporządkowanie kwestii struktury kapitałów własnych Spółki.
O ile Przewozy Regionalne będą mogły zacząć starać się o środki unijne, będą mogły dalej zapewniać takie korzyści, jak coraz atrakcyjniejsze oferty i bardziej nowoczesny oraz komfortowy tabor dla pasażerów, których już ponad 80 milionów rocznie korzysta z oferty POLREGIO.

MD

Dodaj komentarz