Aktualności Inwestycje

CPK – pierwszy duży przetarg kolejowy. Inwentaryzacje przyrodnicze dla 10 „szprych”

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na tzw. inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska i Warszawy. Umowa zostanie podpisana jesienią. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł.

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest identyfikacja chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłą inwestycję. Wyniki badań terenowych są jedną z części składowych niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę.

W wyniku trwającego postępowania Spółka CPK planuje wybrać sześciu wykonawców, z którymi tej jesieni zawrze umowę ramową na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.


Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, w pierwszej kolejności inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie linia dużych prędkości WarszawaCPKŁódź. Później inwentaryzacja będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych (w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków).

– Inwentaryzacje przyrodnicze to pierwszy przetarg kolejowy realizowany przez spółkę. Naszym celem w ramach tzw. etapu zero, który powinien być gotowy przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność, jest wybudowanie 140 km nowych linii, głównie trasy WarszawaCPKŁódź. Docelowo zakładamy budowę 1,6 tys. km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy.
– mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

 

MD