Aktualności Inwestycje

CPK – pierwszy duży przetarg kolejowy. Inwentaryzacje przyrodnicze dla 10 „szprych”

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na tzw. inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska i Warszawy. Umowa zostanie podpisana jesienią. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł.

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest identyfikacja chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłą inwestycję. Wyniki badań terenowych są jedną z części składowych niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę.

W wyniku trwającego postępowania Spółka CPK planuje wybrać sześciu wykonawców, z którymi tej jesieni zawrze umowę ramową na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.

MD