Wywiady

Prawo nie uchroni przed cyberatakiem

Z Zuzanną Wieczorek, prezes zarządu Teksniska Polska Sp. z o.o.,
poruszyliśmy zagadnienia cyberbezpieczeństwa, świadomości istnienia zagrożeń oraz rozwiązań, które mogą pomóc w przypadku ataku.

Pani Prezes, za nami konferencja CYBERTEK. Proszę przybliżyć skąd pomysł na jej organizacje?

Od kilku lat jesteśmy zaangażowani w temat cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych i śledzimy ewolucję technologiczną i mentalną. Obserwowaliśmy jak można rozwijać kompetencje poprzez uczestnictwo w dobrych konferencjach. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach na świecie, przeprowadziliśmy szereg rozmów z ekspertami w tej dziedzinie. W Polsce brakowało takiego wydarzenia, które swoją zawartością merytoryczną odpowiadałoby naszym ambicjom i postanowiliśmy je zorganizować ponieważ uznaliśmy, że na pewno nie jesteśmy w takim poczuciu sami.

Jak zareagowało środowisko na taką inicjatywę?

Reakcja była nadspodziewanie pozytywna, co tylko potwierdziło naszą tezę, że konferencja w takiej formule jest potrzebna i pożyteczna. Dało nam to motywację i inspirację do kolejnych działań.

Tematyka cyberbezpieczeństwa dotyka w zasadzie każdego obszaru przemysłowego. Jest swoistym procesem składającym się z wielu etapów. A jaki jest w Pani opinii stan świadomości samych użytkowników? Czy istnieje świadomość zagrożenia?

Świadomość jest budowana od kilku lat w ramach wydarzeń branżowych, na których dużo mówi się o zagrożeniach – nie jest ona jednolita we wszystkich branżach przemysłu, ani nawet poszczególnych działach w firmach, ale stale rośnie. Na pewno wiele pracy pozostaje w kwestii zarządzania (cyber)bezpieczeństwem i ryzykiem z nim związanym.
Cieszymy się, że POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI angażuje się w budowanie świadomości o cyberbezpieczeństwie w branży kolejowej. Firma Tekniska Polska z pewnością będzie uczestniczyć w kolejnej edycji konferencji „BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI” w której znajdzie się panel poświęcony cyberbezpieczeństwu – już dziś zapraszamy na naszą prelekcję.

Nie można nie zapytać o sferę polityki i prawa. Czy w polskiej rzeczywistości prawo dobrze chroni przed cyberatakami?

Samo prawo nie jest w stanie nikogo uchronić przed cyberatakiem – prawo może wymagać od operatorów usług kluczowych czy infrastruktury krytycznej, że rozpoznają oni ryzyko oraz podejmą działania związane z jego minimalizacją i takie działania są prowadzone, przynajmniej ich pierwszy bazowy krok.
W niektórych przypadkach jest to realizowane wzorowo, w innych tylko formalnie lub nieprawidłowo i taki sposób realizacji wymagań prawnych na pewno nie uchroni przed cyberatakiem ponieważ realnie nie eliminuje największych ryzyk. Świetnym przykładem są anegdoty Richarda Feynmana z czasów jego pracy przy projekcie Manhattan – zainteresowanym polecam.
Myślę, że warto się przyjrzeć samej organizacji i zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w innych krajach, które mają większe doświadczenie na tym polu. O tym między innymi był wykład gen. Rami Efrati podczas CyberTek (* można go obejrzeć w grupie LinkedIn CyberTek OT [https://www.linkedin.com/groups/13701585/])

Dzięki doskonałym produktom, nasze rozwiązania są chętnie wybierane przez producentów taboru kolejowego oraz automatyki kolejowej. W szeroko rozumianym transporcie działamy więc na wielu płaszczyznach.

 

Firma Tekniska Polska, organizator CYBERTEK, to z jednej strony produkty, a z drugiej rozwiązania dla wielu branż przemysłu. Proszę przybliżyć Wasze rozwiązania dla transportu?
Oferta rozwiązań dla transportu oraz portfolio realizacji wykorzystujących rozwiązania Tekniska Polska są bardzo szerokie. Dzięki doskonałym produktom, nasze rozwiązania są chętnie wybierane przez producentów taboru kolejowego oraz automatyki kolejowej. W szeroko rozumianym transporcie działamy więc na wielu płaszczyznach.
Zacznę od sieci pokładowych (tzw. onboard). Od prawie 10 lat dostarczamy nasze rozwiązania dla producentów taboru szynowego spełniając najwyższe standardy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, wibrowytrzymałości, niepalności i wielu innych cech zawartych w zbiorach norm EN50155, IEC61375, EN45545-2, EN61373. Rzetelne podejście jakościowe, nowatorskie rozwiązania i najwyższe na rynku wskaźniki MTBF dla switchy pokładowych pozwoliły bardzo mocno ugruntować pozycję Firmy Tekniska w tym segmencie rynku. Szeroka paleta modeli w tym najnowsze switche dedykowane dla sieci ETBN pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość i zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby systemów pokładowych
Kolejnym segmentem jest szeroko pojęty TrackSide. Systemy automatyki kolejowej stanowią od początku istnienia Firmy Tekniska Polska kluczowy obszar działalności. Współpracujemy z najlepszymi podmiotami na tym rynku w obszarze: sieci szkieletowych i technologicznych dla modernizowanych i nowo budowanych linii kolejowych głównie w zakresie technologii MPLS-TP i platformy XTran, w obszarze systemów zależnościowych, systemów przejazdowych, systemów sterowania i monitoringu. Rodziny switchy RedFox i Lynx oraz modemy GSHDSLowe rodziny Wolverine to nasze sztandarowe rozwiązania zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo wielu systemów sygnalizacyjnych w Polsce.
Transport jednak to nie tylko kolej. Dzięki bardzo bogatej ofercie rozwiązań bezprzewodowych jesteśmy zaangażowani w ogromną ilość bardzo ciekawych projektów związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, z dynamiczną informacją pasażerską, z monitoringiem pracy akumulatorów w pojazdach elektrycznych (głównie autobusy) i hybrydowych. Trzeba też wspomnieć o systemach do obsługi kart aglomeracyjnych, biletomatach stacjonarnych i mobilnych, systemach opłat elektronicznych w komunikacji miejskiej. Możemy się pochwalić też takimi projektami jak odcinkowe pomiary prędkości, rejestracja pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle i wiele innych.
Cechą wspólną wszystkich naszych rozwiązań jest to, że trudno je bezpośrednio zobaczyć, natomiast to dzięki nim realizowany jest szeroki wachlarz usług z którego korzystamy wszyscy korzystając ze środków transportu zbiorowego oraz związanej z nimi infrastruktury.
W końcu muszę wspomnieć o czymś co jest absolutnym dopełnieniem omawianych obszarów, a mianowicie o systemach cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury kolejowej, które również mamy w swojej ofercie. Ze względu na swoją specyfikę, w skali globalnej jest to jeszcze terra incognita, powstają pierwsze wdrożenia i testy PoC na dużych systemach. Implementacja takich rozwiązań wymaga interdyscyplinarnych kompetencji gdzie nasze doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowego i sieci dla systemów automatyki kolejowej jest bardzo cenne.

Rozmawiał RK

Reklama

Avatar
MD