Wywiady

Andrzej Olszewski: Kolej się zmienia

Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP SA podsumował ostatni rok, kolej w czasie pandemii oraz sytuację ekonomiczną Grupy.

Panie Prezesie, czy mógłby Pan wstępnie podsumować miniony rok? Jaki był dla Grupy PKP SA?

Miniony rok była dla Grupy PKP, podobnie jak dla całej gospodarki i właściwie każdego z nas, nietypowy. Pandemia koronawirusa zdecydowanie wpłynęła na Grupę PKP – niektóre spółki, z uwagi na swoją specyfikę, odczuły jej skutki w większym stopniu, inne w mniejszym.

Co istotne, mimo wielu trudności, udało się kontynuować wielkie inwestycje w infrastrukturę kolejową, dworce, tabor i inne obszary działalności kolei. Kolej jako całość utrzymała także ciągłość w prowadzeniu działalności operacyjnej – to bardzo duża zasługa wszystkich pracowników Grupy PKP. Reasumując, mijający rok, pomimo sytuacji związanej z pandemią i jej skutkami gospodarczymi, był dobrze wykorzystanym czasie w Grupie PKP.