“Postojowe” w PKP Cargo. Co to oznacza dla pracowników objętych programem?

Spółka PKP Cargo podjęła decyzję o skierowaniu maksymalnie 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Co to oznacza dla osób zatrudnionych?

Oficjalny komunikat w sprawie programu spółka PKP Cargo wydała w poniedziałek. Zgodnie z informacją, nieświadczenie pracy dotyczyć będzie maksymalnie 30 proc. z całej kadry pracowniczej. Okres trwania to 12 miesięcy.

Nieświadczenie pracy dotyczyć będzie nie tylko pracowników poszczególnych zakładów, ale także ich kierownictwa oraz biur centrali spółki.

Zasady nieświadczenia pracy

Zgodnie z zapisem, ustawowe świadczenie socjalne dla osoby objętej programem wyniesie 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego (obliczanego m.in. jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

PKP CARGO wycofuje się z umów sponsoringowych

Dodaj komentarz