Wydarzenia

Pracownicy PKP LHS sprzątali Roztoczański Park Narodowy

Przedstawiciele PKP LHS wzięli udział w kolejnej akcji sprzątania Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wydarzenie odbyło się 3 października w ramach wolontariatu pracowniczego „EKO_logiczni” LHS.

Fot. PKP LHS

Działania kontynuowane są od 2012 r., kiedy podpisane zostało porozumienie o współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w zakresie realizacji wspólnych działań środowiskowych i społecznych. Celem projektu jest kształtowanie i propagowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników LHS oraz otoczenia Spółki. Jest to także jeden z obszarów odpowiedzialności społecznej w myśl, której Spółka prowadzi swoją politykę.

– W ramach porozumienia spółka PKP LHS zobowiązała się do prowadzenia wspólnych działań w celu popularyzowania idei ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza poprzez realizowanie kampanii i projektów społecznych oraz zminimalizowania wpływu linii nr 65 na środowisko – informuje PKP LHS. – Wspólne sprzątanie najbardziej uczęszczanych przez turystów szlaków i ścieżek cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników i wpisało się w kalendarz cyklicznych projektów realizowanych przez Spółkę.

 

Dodaj komentarz