Aktualności Pasażer

Prawa pasażerów z gwarancją Unii Europejskiej

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) w Parlamencie Europejskim przyjęła porozumienie w sprawie nowelizacji Rozporządzenia (WE) 1371/2007. Celem dokumentu jest określenie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, aby zagwarantować im ochronę w razie zakłóceń w podróży, a także poprawić efektywność i atrakcyjność przewozów kolejowych.

Konsensus został osiągnięty podczas trialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą UE, reprezentowaną przez prezydencję niemiecką. Wprowadzone zmiany mają m.in. pomóc pasażerom w przypadku opóźnień i odwołań, poprawić dostęp i pomoc osobom o ograniczonej mobilności oraz stworzyć bardziej wyspecjalizowane przestrzenie dla przewozu rowerów. Co ważne porozumienie doprecyzowuje pojęcie „siły wyższej”, w ten sposób wyrównuje szanse kolei na polu konkurencji z innymi gałęziami transportu zbiorowego.

Po przyjęciu projektu – poseł sprawozdawca, którego TRAN wyznaczyła w 2017 r. do kierowania nad pracami, wnoszenia poprawek i propozycji – Bogusław Liberadzki z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedział:

– Osiągnęliśmy ważne porozumienie dotyczące przyszłości europejskiego transportu kolejowego. Udało nam się zapewnić takie same minimalne prawa pasażerów w całej UE, jeśli chodzi o miejsca na rowery, bilety bezpośrednie i prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. To ważne usprawnienia w uczynieniu podróży koleją wygodniejszą i bardziej przyjazną dla pasażerów.