Raport z Polski

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 9 marca nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument wdraża unijną dyrektywę dot. transportu kolejowego. Przyznaje ona uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich UE.

Istotą zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Zmiany wprowadzone do ustawy w tym zakresie, dotyczą:

  • możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom,
  • sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu,
  • zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury,
  • zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej,
  • elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury,
  • zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
  • przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi.

Ponadto regulacje wprowadzone do ustawy mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa rozszerza również uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz