Pasażer

Firma WYG International opracuje koncepcję rozwoju Poznańskiego Węzła Kolejowego

Fot. PKP PLK

PKP PLK podpisały dziś umowę na opracowanie koncepcji rozwoju Poznańskiego Węzła Kolejowego. Inwestycja ma zwiększyć liczbę pociągów, komfort podróży, a także przywrócić nieczynne trasy i stworzyć nowe linie kolejowe. Dokument za 1,9 mln zł gotowy będzie w połowie 2023 r.

Kompleksowe opracowanie zawierać będzie 4 scenariusze rozwoju kolei w Poznaniu i okolicach. W dokumencie znajdzie się minimum 8 szczegółowych wariantów planowanych inwestycji. Przedstawione opracowanie poddane zostanie pod konsultacje z samorządami oraz przewoźnikami.

Analizowana będzie możliwość budowy nowych przystanków i połączeń kolejowych oraz reaktywacja nieczynnych obecnie tras. Materiały umożliwią dostosowanie Poznańskiego Węzła Kolejowego do rosnącego natężenia pociągów i zapewnienia lepszego dostępu do kolei przy coraz większej liczbie podróżnych.

– Rozpoczynając prace studialne patrzymy w przyszłość, z wyprzedzeniem planujemy sprawny i efektywny rozwój kolei w aglomeracji poznańskiej. Dzięki temu dobrze przygotujemy inwestycje na najbliższe latach. Zwiększenie przepustowości i ułatwienie dostępu do pociągów pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału kolei w regionie,. Podobnie jak w aglomeracji poznańskiej, analizy i zmiany są m.in. w aglomeracjach szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Wstępne studium wykonalności określi m.in. możliwość budowy nowej linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do Tarnowa Podgórnego i Kaźmierza przez lotnisko Poznań Ławica. Dokumenty odpowiedzą na pytanie o zasadność reaktywacji nieczynnych obecnie linii do Śremu i Międzychodu, a także potrzebę budowy dodatkowych torów z Poznania w stronę Gniezna, Kościana, Szamotuł, Środy Wielkopolskiej i Piły, co umożliwiłoby oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego, przy rosnącej licznie pociągów regionalnych.

Analiza obejmie przebudowę torów na stacjach, m.in. Poznań Główny, Poznań Wschód i Poznań Starołęka w celu umożliwienia wjazdu na stacje większej liczby pociągów oraz lokalizacje nowych przystanków, zapewniających mieszkańcom dogodny dostęp do kolei oraz umożliwiających lepszą integrację pociągów z pozostałymi środkami transportu. Studium uwzględni również planowane dostosowanie kolejowej obwodnicy towarowej do potrzeb ruchu pasażerskiego, przy zachowaniu płynności przewozów cargo.

– Sprawne podróże koleją w obrębie miasta ułatwiłyby komunikację nie tylko w Poznaniu, ale i w całej aglomeracji. Większa liczba przystanków i dogodne połączenia to bowiem dogodne dojazdy do szkół i miejsc pracy, a w efekcie mniejsze korki, lepsza ochrona środowiska i poprawa komfortu życia. Stolica Wielkopolski wraz z okolicznymi miejscowościami jest silnym ośrodkiem gospodarczym, ale poprawa warunków transportu z pewnością będzie kolejnym impulsem do dalszego rozwoju – powiedział Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

 

Analizy dokumentów pozwolą wpłynąć na usprawnienie przewozu ładunków z północy na południe i ze wschodu na zachód Polski, w tym przez przebiegające przez Poznań transportowe korytarze europejskie TENT-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk.

Dodaj komentarz